Tytuł Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
ISSN 1899-4466
Wydawca Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
2008, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji. s. 7-8
Urbanistyczno-architektoniczne przekształcenia miast małopolskich od doby lokacyjnej po współczesność jako wyraz przeobrażeń funkcjonalnych Bogusław Krasnowolski s. 9-33
Kształtowanie przestrzeni publicznej w związku z intensywnym rozwojem współczesnych miast : zarys problematyki Tomasz Antosiewicz s. 34-45
Dzielnice kultury - miasta w mieście : przypadek Europy Środkowej Katarzyna Jagodzińska s. 46-62
Jesień życia w przestrzeni miasta Monika Mazur s. 63-71
Gra w gender, gra w miasto Jacek Gądecki s. 72-82
Miasto jako przestrzeń korekcyjna : stadtluft macht...? Krzysztof Nawratek s. 83-93
Socjologia miasta w epoce globalnej Jan P. Gałkowski s. 94-106
Perspektywa wykorzystania pozycjonowania w kształtowaniu wizerunku miasta Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka s. 107-118
Charakter i miasto : doświadczenie miasta i nowoczesności, czyli kilka uwag o pisarstwie Saula Bellowa Arkadiusz Górnisiewicz s. 119-130
Rola miast w strategii militarnej : prowadzenie walk w terenie zurbanizowanym na przykładzie II wojny w Zatoce Perskiej Tomasz Wójtowicz s. 131-142
Aparat państwowy RFN a zagrożenie ze strony lewicowego terroryzmu Frakcji Czerwonej Armii Damian Borowski s. 145-154
Wpływ masy i mobilności na sposób kształtowania się wojny Sebastian Górka Paul Virilio (aut. dzieła rec.) s. 157-161
"Płynne czasy" Zygmunta Baumana Katarzyna Kałwak Zygmunt Bauman (aut. dzieła rec.) s. 162-164
Ewolucja działań wojennych Piotr Wójcik Martin van Creveld (aut. dzieła rec.) s. 165-166