Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 159
Biuletyn Polonistyczny
1971, Tom 14, Numer 42

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura organizacyjna pionu naukowego Instytutu Badań Literackich PAN. s. 5-6
Jubileuszowa Sesja Norwidowska. s. 6-12
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 12-24
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. s. 25-31
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. s. 31-41
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Historii Literatury Polskiej. s. 50-60
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta. s. 60-69
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. s. 69-76
Streszczenia rozpraw doktorskich Maria Jankowska Halina Kowalewska Gertruda Skotnicka s. 77-82
Sprawozdanie z XVI Międzynarodowego Kursu Uniwersytetu Warszawskiego dla Slawistów. s. 95-100
Materiały nadesłane. s. 100
Noty informacyjne. s. 101
"Mit i znak. Eseje", Roland Barthes, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Roland Barthès (aut. dzieła rec.) s. 102
"Rytmika polskich pieśni ludowych", Ludwik Bielawski, Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Ludwik Bielawski (aut. dzieła rec.) s. 102
"Z zagadnień techniki tłumaczenia poezji. Studia nad polskimi przekładami liryki francuskiej w antologiach z lat 1899-1911", Anna Drzewicka, Kraków 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Anna Drzewicka (aut. dzieła rec.) s. 104
"Z historii i teorii literatury", Konrad Górski, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 104
"Metryka słowiańska", red. Z. Konopczyńska, L. Pszczołowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Lucylla Pszczołowska Z. Konopczyńska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 106
"Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej", Maria Jasińska, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 106
"Wokół teatru i literatury. / Studia i szkice Hanna Filipkowska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 108
"Wśród znaków i struktur. Wybór szkiców", Jan Mukarovsky, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Jan Mukarovsky (aut. dzieła rec.) s. 108
"O głosowej delimitacji tekstu", Teresa Dobrzyńska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 110
"O pewnym warunku spójności tekstu", Irena Bellert, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Irena Bellert (aut. dzieła rec.) s. 110
"Problem aktualnego rozczłonkowania / AR Teresa Dobrzyńska Jurij Martemianow (aut. dzieła rec.) s. 112
"O pewnych właściwościach spójnego tekstu", Nina Leontiewa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Nina Leontiewa (aut. dzieła rec.) s. 112
"O tak zwanym aktualnym rozczłonkowaniu zdania", Vilem Mathesius, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Vilem Mathesius (aut. dzieła rec.) s. 114
"Spójność tekstu a postawa odbiorcy", Maria Renata Mayenowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 114
"O strukturze akapitu", Jelena Paduczewa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Jelena Paduczewa (aut. dzieła rec.) s. 116
"Dystrybucja i zakres funkcji zaimka odmiennego", Krystyna Pisarkowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Krystyna Pisarkowa (aut. dzieła rec.) s. 116
"Topologiczna definicja spójności tekstu", Andrzej Trybulec, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Andrzej Trybulec (aut. dzieła rec.) s. 118
"Definicja spójności tekstu", Zygmunt Saloni, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Zygmunt Saloni (aut. dzieła rec.) s. 118
"Przeciwstawienie jako struktura właściwa szerokim kontekstom", Jadwiga Wajszczuk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Jadwiga Wajszczuk Jadwiga Wajszczuk (aut. dzieła rec.) s. 120
"Metatekst-w tekście", Anna Wierzbicka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Anna Wierzbicka Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 120
"O pewnej interpretacji pojęcia spójności tekstu", Olgierd Wojtasiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Olgierd Wojtasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 122
"Iwo Gall w nurciepolskiej myśli teatralnej", Urszula Asnyk, Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Urszula Asnyk (aut. dzieła rec.) s. 122
"W kręgu zagadnień recepcji twórczości nowatorskiej. / Na przykładzie prozy Leopolda Buczkowkiego Ewa Szary Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 124
"Alegoria w "Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja", Anna Krzewińska, Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Anna Krzewińska (aut. dzieła rec.) s. 124
"Z problematyki wzorca i parodii. Na marginesie twórczości Stanisława Lema. / Komunikat Ewa Szary Maria Marcjan (aut. dzieła rec.) s. 126
"Z zagadnień struktury czasowej utworów epickich", Aleksander Labuda, Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Aleksander Labuda (aut. dzieła rec.) s. 126
"Odbiorca teatralny wobec nowatorskich propozycji. / Na marginesie Warszawskiego Teatru Artystycznego Ewa Szary Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 128
"Ballada we współczesnej poezji polskiej. / Z zagadnień przemian świadomości gatunkowej Ewa Szary Grażyna Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 128
"Tradycja i "rewolucja" w doktrynie poetyckiej T.S.Eliota, Grażyna Bystydzieńska,"Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Nauki filozoficzne i humanistyczne" vol. XXII (1967) : [ recenzja] Ewa Szary Grażyna Bystydzieńska (aut. dzieła rec.) s. 130
"Koncepcja szczęścia w powieści Marii Dąbrowskiej "Noce i dnie", Ewa Borowiecka, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Nauki filozoficzne i humanistyczne" vol. XXII (1967) : [recenzja] Ewa Szary Ewa Borowiecka (aut. dzieła rec.) s. 130
"Elementy realizmu i fantastyki w "Niewidzialnym człowieku" H.G. Wellsa", Andrzej Zgorzelski, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Nauki filozoficzne i humanistyczne" vol. XXII (1967) ; [recenzja] Ewa Szary Andrzej Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 132
"O klasyfikacji sztuk u Karola Irzykowskiego", Wojciech Głowala [w:] "Litteraria", Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 132
"Zagadnienie tzw. "języka filmowego", Marek Koterski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Marek Koterski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Interpretacyjne propozycje", Jan Kurowicki, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Jan Kurowicki (aut. dzieła rec.) s. 134
"O funkcjach narracji autotematycznej", Aleksander Labuda, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Aleksander Labuda (aut. dzieła rec.) s. 136
"O funkcjach semantycznych mowy zależnej", Witold Marciszewski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Witold Marciszewski (aut. dzieła rec.) s. 136
"Język poetycki współczesnej poezji. / Próba opisu i interpretacji Ewa Szary Maria Pawlikowska (aut. dzieła rec.) s. 138
"O niektórych problemach aforystyki", Kazimierz Orzechowski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Kazimierz Orzechowski (aut. dzieła rec.) s. 138
"Polska szopka polityczna 1925-1939. / Z zagadnień poetyki Ewa Szary Sławomir Winkowski (aut. dzieła rec.) s. 140
"Z badań nad społeczną świadomością literacką", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 140
"Humanistyczna kariera semiotyki", Marcin Czerwiński, "Miesięcznik Literacki", R.VI (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Marcin Czerwiński (aut. dzieła rec.) s. 142
"Bestiarium Laurèamonta", Gaston Bachelard, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Gaston Bachelard (aut. dzieła rec.) s. 142
"Zakres pojęcia "literatura" a faktyczny materiał badań literackich", Stanisław Dąbrowski, "Pamiętnik literacki", R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 144
"O delimitacji tekstu literackiego", Teresa Dobrzyńska, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 144
"Hugo", Georges Poulet, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Georges Poulet (aut. dzieła rec.) s. 146
"Wprowadzenie", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 146
"Porozumiewanie się i teatr", Jean-Pierre Richard, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Jean-Pierre Richard (aut. dzieła rec.) s. 148
"O liryzmie filozoficznym Fiodora Tiutczewa", Wsiewołod Griechniow, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Ewa Szary Wsiewołod Griechniow (aut. dzieła rec.) s. 148
"Wiersz "Helionu" na tle polskiej tradycji wersyfikacyjnej", Regina Lubas, Kraków 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Regina Lubas (aut. dzieła rec.) s. 150
"Słowo się zwolna w brzmieniu przeistacza", czyli o autotematycznej twórczości Juliana Tuwima", Jadwiga Sawicka, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Ewa Szary Jadwiga Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 150
"Biografistyka staropolska w latach 1476-1627. Kierunki i odmiany", Hanna Dziechcińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 152
"Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku", Jan Okoń, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1970 : [recenzja] Władysław Korotaj Jan Okoń (aut. dzieła rec.) s. 152
"Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejów kultury XVII wieku", Janusz Tazbir, Wrocław 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 154
"O "Źwierzyńcu" Mikołaja z Nagłowic", Jerzy Starnawski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 154
"Oddziaływanie europejskie Jana Kochanowskiego. Od Renesansu do romantyzmu", Tadeusz Ulewicz, Kraków 1970 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 156
"Teatr lalek w dawnej Polsce. Próba zarysu historycznego", Henryk Jurkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Magdalena Szymańska Henryk Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 156
"Stanisława Herakliusza Lubomirskiego "Lopes cum omnibus suis adiunctis". Problemy rodzimej tradycji literackiej", Wanda Roszkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Wanda Roszkowska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Uwagi o "Ermidzie" - udramatyzowanej sielance Stanisława Herakliusza Lubomirskiego", Anna Krzewińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Anna Krzewińska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Twórczość Vergilio Puccitellego dla polskiej sceny / 1635-1648 Jadwiga Szwedowska Anna Szweykowska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Albertusy" - propozycje inscenizatorskie", Elżbieta Żwirkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Elżbieta Żwirkowska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Pierwsze i drugie wydanie "Dafnidy" Twardowskiego. Zestawienie różnic", Roman Pollak, "Pamętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 162
"Lingua" Erazma z Rotterdamu w polskim przekładzie z roku 1542. Część II", Maria Karplukówna, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Maria Karplukówna (aut. dzieła rec.) s. 162
"Sztuka romantyczna. Dziennki poufne", Charles Baudelaire, Warszawa 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Charles Baudelaire (aut. dzieła rec.) s. 164
"Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ ", Antoni Zaleski, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Antoni Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 166
"Niektóre szczegóły z pobytu Mickiewicza i Garczyńskiego w Poznańskiem w świetle korespondencji i rękopisów. / Cz. 1 i 2 Janusz Odrowąż-Pieniążek Józef Mikołajtis (aut. dzieła rec.) s. 166
"Obyczaj romantyczny. Rekonesans", Janina Kamionkowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Janina Kamionkowa Janina Kamionkowa (aut. dzieła rec.) s. 168
"Romantyczna wizja rewolucji", Maria Janion, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 168
"Romantyzm i folklor", Helena Kapełuś, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Helena Kapełuś Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 170
"O nową cywilizację", Krystyna Krzemieniowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Krystyna Krzemieniowa (aut. dzieła rec.) s. 170
"Bóg utracony i Bóg odnaleziony. Buntownicy i wyznawcy", Marta Piwińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Marta Piwińska Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 172
"Dwie postawy mesjanizmu", Adam Sikora, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Adam Sikora (aut. dzieła rec.) s. 172
"Historia i romantyczna epika", Maria Żmigrodzka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 174
"Romantyczny naród: klęska i triumf", Alina Witkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 174
"Dziedzictwo romantyczne", Michał Misiorny, "Miesięcznik Literacki", R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Michał Misiorny (aut. dzieła rec.) s. 176
"Polskie kontakty Lermontowa", Józef Borsukiewicz, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Naukli filozoficzne i humanistyczne" vol. XXII (1967) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Józef Borsukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 176
"Opowiadania o tematyce współczesnej J. I. Kraszewskiego z lat czterdziestych i pięćdziesiatych XIX wieku", Teresa Nowacka, Kraków 1971 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Teresa Nowacka (aut. dzieła rec.) s. 178
"Romantyczni jakobini. Dembowski-Berwiński", Maria Janion, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Maria Joczowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 178
"Koncepcja literatury rosyjskiej w pismach Brzozowskiego", Anna Góralska, Łódź 1970 : [recenzja] Izabela Jarosińska Anna Góralska (aut. dzieła rec.) s. 180
"Świat jako zadanie inteligencji. Studiu o Stefanie Żeromskim", Halina Janaszek-Ivaničkowá, Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Halina Janaszek-Ivaničkowá (aut. dzieła rec.) s. 180
"Prasa warszawska w okresie pozytywizmu / 1864-1885 Zenon Kmiecik Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 182
"Twórczość Ibsena w sądach krytyki polskiej 1875-1906", Jan Michalik, Wrocław : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 182
"Inteligencja i rewolucja", Andrzej Mencwel, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 184
"Mlodopolski chłop "kolorowy bajecznie" a polska tradycja literacka", Franciszek Ziejka, Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 184
"Wyspiański w oczach współczesnych", Leon Płoszewski, Kraków 1971 ; [recenzja] Hanna Filipkowska s. 186
"Stanisław Wyspiański", Alicja Okońska, Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Alicja Okońska (aut. dzieła rec.) s. 188
"Pisma krytycznoliterackie", Antoni Sygietyński, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Antoni Sygietyński (aut. dzieła rec.) s. 188
"Stanisław Witkiewicz", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Listy Bolesława Prusa do Antoniego Osuchowskiego", Tadeusz Kłak, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 190
"Z zagadnień gestyki w utworach dramatycznych Stanisława Przybyszewskiego", Stanisław Mrazek, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Mrazek (aut. dzieła rec.) s. 192
"Miłośc i poltyka. / "Vestol" Adama Krechowieckiego Dobrosława Świerczyńska Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 192
"O kompozycji czasu dramatycznego w utworach S. Wyspiańskiego na przykładzie "Achilleis", Ewa Miodońska-Brockes, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Ewa Miodońska-Brockes (aut. dzieła rec.) s. 194
"Nurt ludowy w poezji Lenartowicza i Konopnickiej", Jan Nowakowski, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Dramatyczne listy Stanisława Brzozowskiego", Tomasz Weiss, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) s. 196
"Upadek i odrodzenie Młodej Polski", Artur Hutnikiewicz, "Twórczość" R.XXVII (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 196
"Optymizm i pesymizm polski. Studia z historii kultury", Ignacy Chrzanowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 198
"O literaturze polskiej", Ignacy Chrzanowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 198
"Dialogi i sąsiedztwa", Artur Międzyrzecki, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Artur Międzyrzecki (aut. dzieła rec.) s. 200
"Na mojej drodze. Wspomnienia", Jan Bolesław Ożog, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Bolesław Ożog (aut. dzieła rec.) s. 200
"Laur i ciało", Jacek Łukasiewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 202
"Eseje wybrane", Mieczysław Jastrun, Wrocław 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 202
"Dzieła zebrane", Edward Szymański, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Edward Szymański (aut. dzieła rec.) s. 204
"Rozważania nad literaturą regionalną", Jan Drzeźdźon, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Drzeźdźon (aut. dzieła rec.) s. 204
"Humanizm w "Dżumie" Canusa", Ryszard Piotrowski, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Ryszard Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 206
"W cieniu "Czarnych skrzydeł", Michał Sprusiński, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 206
"Poezja skrajności", Jan Pieszczachowicz, "Odra" R.XI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 208
"Kim jest badacz literatury współczesnej", Edward Balcerzan, "Odra" R.XI (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 208
"Poszukiwania w prozie współczesnej dla dzieci i młodzieży", Halina Skrobiszewska, "Nurt" nr 6 (1971) : [recenzja] Ewa Szary Halina Skrobiszewska (aut. dzieła rec.) s. 210
"Wędrówka do kresu możliwośći języka. O poezji Pawła Celana", Stefan H. Kaszyński, "Nurt" nr 7 (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Stefan H. Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 210
"Gry ludzkie. Szkice o literaturze, Polsce i wojnie", Bohdan Drozdowski, Łódź 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Bohdan Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 212
"Dobranoc, miły książę. Ludzie. Prace. Wspomnienia", Stanisław Helsztyński, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Stradecki Stanisław Helsztyński (aut. dzieła rec.) s. 212
"Gwara w utworach współczesnych pisarzy pochodzenia północnomałopolskiego", Feliks Pluta, Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Feliks Pluta (aut. dzieła rec.) s. 214
"Burzliwa pogoda. Felietony teatralne", Konstanty Puzyna, Warszawa 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 214
"Spór o naturalizm w latach trzydziestych", Danuta Knysz-Rudzka, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Danuta Knysz-Rudzka (aut. dzieła rec.) s. 216
"Literatura dla dzieci - jej miejsce w kulturze", Krystyna Kuliczkowska, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Krystyna Kuliczkowska (aut. dzieła rec.) s. 216
"Nad "Adamem Grywałtem", Jan Pieszczachowicz, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 218
"Na tropach "ludzi podziemnych", Jan Pieszczachowicz, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 218
"Leonard Podhorski-Okołów", Seweryn Pollak, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Seweryn Pollak (aut. dzieła rec.) s. 220
"Janusowa twarz poety. / Rekonstrukcja biografii Józefa Czechowicza Izabela Jarosińska Jan Witan (aut. dzieła rec.) s. 220
"Z dziejów prasy polskiej na Kujawach wschodnich do 1918 r. Część I", Andrzej Notkowski, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T.X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 222
"Żołnierz i lud" - "/głos Żołnierza" / II 1919- I 1920 Andrzej Notkowski Jan Pytel (aut. dzieła rec.) s. 222
"O "Gaju oliwny," Marii Kuncewiczowej", Stanisław Żak, Kraków 1971 ; [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Żak (aut. dzieła rec.) s. 224
"Tadeusz Stanisław Grabowski", Maria Bobrownicka, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Bobrownicka (aut. dzieła rec.) s. 224
"O konspiracyjnej prasie ludowej okręgu krakowskiego w latach 1939-1944", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 226
"Z działalności grupy literackiej "Przedmieście", Kazimierz Ptak, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Kazimierz Ptak (aut. dzieła rec.) s. 226
"Poeta-dziecko świadome", Stanisław Barańczak, "Nurt" nr 6 (1971) : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 228
"Dom i Świat", Henryk Vogler, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Henryk Vogler (aut. dzieła rec.) s. 228
"Walka o treść" Irzykowskiego jako polemika z programem estetycznym S. I. Witkiewicza", Bogdan Rogatko, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Bogdan Rogatko (aut. dzieła rec.) s. 230
"Przeżycie pokoleniowe Kolumbów", Elżbieta Błuszkowska, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Elżbieta Błuszkowska (aut. dzieła rec.) s. 230
"Konwencja berneńska a kształtowanie się przepisów o przedruku prasowym w polskim prawie autorskim. / Część I. 1918-1939 Andrzej Notkowski Bogdan Michalski (aut. dzieła rec.) s. 232
"Głos Więźnia" - gazeta socjalistyczna w Cytadeli Warszawskiej", Ewa Notkowska, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T.X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Ewa Notkowska (aut. dzieła rec.) s. 232