Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 137
Biuletyn Polonistyczny
1980, Tom 23, Numer 3 (77)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólne. s. 5-19
Staropolszczyzna. s. 20-40
Oświecenie. s. 41-52
Romantyzm. s. 53-75
Pozytywizm — Młoda Polska. s. 76-105
Literatura współczesna. s. 106-166
Folklorystyka. s. 180-186
Metodyka nauczania. s. 187-194
"Tradycja pogromców tradycji", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 1 (197) : [recenzja] Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 237
"Poetyka i dialektyka", Eugeniusz Czaplejewicz, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 237
"Poznanie jako dialog", Jan Czyżykowski, "Przegląd Humanistyczny" z.5 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Jan Czyżykowski (aut. dzieła rec.) s. 239
"Gaston Bachelard o >>obrazie poetyckim<<", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" nr 1 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 239
"W poszukiwaniu teorii stylu", Stanisław Gajda, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Stanisław Gajda (aut. dzieła rec.) s. 241
"Bezinteresowność uczonych-cnota czy konieczność?", Jadwiga Depczyńska, "Teksty" nr 6 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Jadwiga Depczyńska (aut. dzieła rec.) s. 241
"O założeniach gnoseologicznych badań porównawczych nad współczesnymi literaturami słowiańskimi", Halina Janaszek-Ivaničková, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Halina Janaszek-Ivaničkov (aut. dzieła rec.) s. 243
"Zdolność odbioru dzieła sztuki jako organ poznawczy", Konrad Górski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Maria Mogielnicka Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 243
"System i różnice. (Lektura odrzuconej przedmowy)", Tadeusz Komendant, "Teksty" nr 6 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Tadeusz Komendant (aut. dzieła rec.) s. 245
"Język współczesnego teatru lalek", Henryk Jurkowski, "Teksty" nr 6 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Henryk Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 245
"Markiz w grafie", Stanisław Lem, "Teksty" nr 1 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Stanisław Lem (aut. dzieła rec.) s. 247
"Poetyka a prakseologia", Piotr Lehr-Spławiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1979) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Piotr Lehr-Spławiński (aut. dzieła rec.) s. 247
"Teoria literatury i badań literackich w latach 1918-1939", Henryk Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Anna Bujnowska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 249
"Problemy powieści w polskiej krytyce i teorii literatury okresu międzywojennego", Henryk Markiewicz, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 249
"Język polski protokołów woźnickich XVII w., cz.I", Maria Teresa Michalewska, "Zeszyty Naukowe UJ" CCCCXLV. Prace Językoznawcze z.51 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Teresa Michalewska (aut. dzieła rec.) s. 251
"Lukács o gatunkach i rodzajach artystycznych", Stefan Morawski, "Ruch Literacki" z. 4 (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 251
"Ingarden, czyli świadomość niedofenomenologizowana", Krzysztof Okopień, "Teksty" nr 1 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) s. 253
"Wędrówki młodego Lukácsa (od Simmla do Lenina)", Stefan Morawski, "Teksty" nr 6 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 253
"Kategoria języków funkcjonalnych w badaniach nad literaturą", Katarzyna Rosner, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Joanna Zawadzka Katarzyna Rosner (aut. dzieła rec.) s. 255
"Czy śmiech może być nauką?", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Teksty" nr 6 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 255
"Recepcja literatury niemieckiej u Kazimierza Brodzińskiego", Maria Adamiak, Eugeniusz Klin, Monika Posor, Wrocław 1979 : [recenzja] Barbara Paczkowska Maria Adamiak (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Klin (aut. dzieła rec.) Monika Posor (aut. dzieła rec.) s. 257
"Dramatyczność monologu lirycznego. (Zarys problematyki na przykładzie utworów Słowackiego)", Czesław Zgorzelski, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 257
"Burleski Macka Senneta a teatr Eugène Ionesco", Ewa Andruszko, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1979) : [recenzja] Małgorzata Walicka Ewa Andruszko (aut. dzieła rec.) s. 259
"Przełom modernistyczny w Polsce i w Rosji", Zbigniew Barański, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Zbigniew Barański (aut. dzieła rec.) s. 259
"Lew Tołstoj-Dušen Makovický i Marian Zdziechowski", Bazyli Białokozowicz, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" V (1979) : [recenzja]) Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 261
"Józef Ignacy Kraszewski, czterokrotny kandydat do katedry uniwersyteckiej", Henryk Barycz, Kraków 1979 : [recenzja] Barbara Paczkowska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 261
"Mrożka droga do komedii", Jan Błoński, "Teksty" nr 1 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 263
"Opis w przedwojennej twórczości Witolda Gombrowicza", Włodzimierz Bolecki, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 263
"Stosunki literackie polsko-czeskie i polsko-słowackie 1890-1939", Stanisław Bylina, Barbara Jaroszewicz-Kleindienst, Edward Kadany, Jadwiga Russocka, Red. J.Śliziński, Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Stanisław Bylina (aut. dzieła rec.) Barbara Jaroszewicz-Kleindienst (aut. dzieła rec.) Edward Kadany (aut. dzieła rec.) Jadwiga Russocka (aut. dzieła rec.) s. 265
"Rozumieć historię", Michał Boni, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1979) : [recenzja] Alicja Szałagan Michał Boni (aut. dzieła rec.) s. 265
"Lew Tołstoj, Stefan Żeromski i Charles Dickens. Z badań porównawczych nad powieścią autobiograficzną- >>Dzieciństwo. Lata chłopięce. Młodość<<, >>Syzyfowe prace<<, >>David Copperfield<<", Maria Chajęcka, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" V (1979) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Maria Chajęcka (aut. dzieła rec.) s. 267
"O nieznanym rękopisie >>Argenidy<< Wacława Potockiego", Marianna Czubalina, "Prace Naukowe UŚl." nr 282. Prace Historycznoliterackie 12. Studia staropolskie pod red. J.Zaremby, Katowice 1979 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Marianna Czubalina (aut. dzieła rec.) s. 267
"Kreski i futureski Stanisława Młodożeńca. Między Marinettim a Peiperem", Mieczysław Dąbrowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1979) : [recenzja] Bożena Mądra Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 269
"Tonizm. Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Dział III. Wersyfikacja", Teresa Dobrzyńska,Zdzisława Kopczyńska, T.V. PAN IBL, Wrocław 1979 : [recenzja] Marian Płachecki Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 269
"Norwid-Krasiński. (Drobiazg biograficzny)", Franciszek Józef Fert, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Marek Adamiec Franciszek Józef Fert (aut. dzieła rec.) s. 271
"Krytyczna działalność powieściopisarza. O krytyce literackiej Teodora Parnickiego w latach 1928-1939", Krzysztof Dybciak, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Marian Płachecki Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 271
"Antyk w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku na tle europejskim", Hanna Filipkowska, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Hanna Filipkowska (aut. dzieła rec.) s. 273
"Misje i przypadki powojennego teatru", Marta Fik, "Twórczość" nr 10 (1979) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 273
"Młodopolska lektura Słowackiego: Cezary Jellenta", Michał Głowiński, "Teksty" nr 1 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 275
"Literatury słowiańskie a literatura porównawcza", Stanisław Frybes, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) s. 275
"Zagadnienia spójności tekstu >>Kąpieli w Lucca<< Leopolda Buczkowskiego", Andrzej Gołąb, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Marek Adamiec Andrzej Gołąb (aut. dzieła rec.) s. 277
"Ignacy Krasicki", Zbigniew Goliński, Warszawa 1979 : [recenzja] Marian Płachecki Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 277
"Jak jest zbudowana >>Uroda na czasie<< Leopolda Buczkowskiego", Maria Indykówna, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Zbigniew Kloch Maria Indykówna (aut. dzieła rec.) s. 279
"Polska historiografia literacka w okresie drugiej niepodległości", Artur Hutnikiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Anna Bujnowska Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 279
"Lew Tołstoj na scenach polskich (1898-1976)", Mieczysław Jackiewicz, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" V (1979) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 281
"Literatura romantyczna i sentymentalna jako element struktury w komedii Fredrowskiej. (Na przykładzie >>Ślubów panieńskich<<, >>Pana Jowialskiego<< i >>Zemsty<<)", Mieczysław Inglot, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 281
">>Kościół na piasku<<. Przyczynek do dziejów poezji politycznej 1788-1792", Teresa Jendrysiak, "Prace Naukowe UŚl." nr 282. Prace Historycznoliterackie 12. Studia staropolskie pod red. J.Zaremby, Katowice 1978 : [recenzja] Irena Stemplowska Teresa Jendrysiak (aut. dzieła rec.) s. 283
">>Pornografia<< - próba stworzenia nowego języka", Jerzy Jarzębski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 283
"W kręgu poetyki >>ojczystego heroizmu<<. Z badań nad modelem sarmackiego eposu", Mariusz Łaczlarek, "Prace Naukowe UŚl." nr 282. Prace Historycznoliterackie 12. Studia staropolskie pod red. J.Zaremby, Katowice 1979 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Mariusz Łaczlarek (aut. dzieła rec.) s. 285
"Józef Korzeniowski. Studia i szkice", Stefan Kawyn, Kraków 1979 : [recenzja] Barbara Paczkowska Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) s. 285
"30-lecie Instytutu Badań Literackich", Mieczysław Klimowicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Anna Bujnowska Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 287
"Norwidowski wieniec konfederatki", Witold Kiedacz, "Ruch Literacki" nr 5 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Witold Kiedacz (aut. dzieła rec.) s. 287
"Korespondencja Stanisława Herakliusza Lubomirskiego z Ludwikiem XIV z lat 1674-1678", Oprac. K.Stasiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Maria Garbalińska s. 289
"Henryk Sienkiewicz wobec rewolucji 1905-1907", Daniela Kołodziej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio F. Humaniora, vol. XXXI, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Prussak Daniela Kołodziej (aut. dzieła rec.) s. 289
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Nieznana publikacja drugiej redakcji ody >>Do wąsów<< Franciszka Dionizego Kniaźnina", Halina Kosienkowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Maria Garbalińska Halina Kosienkowska (aut. dzieła rec.) s. 291
"Romantyczne >>widzenie<< i >>słyszenie<< świata w >>Uspokojeniu<<", Maria Korzeniewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Maria Mogielnicka Maria Korzeniewicz (aut. dzieła rec.) s. 291
"Średniowieczne exempla polsko-łacińskie. >>Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza", Henryk Kowalewicz, Wrocław 1976 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Henryk Kowalewicz (aut. dzieła rec.) s. 293
"Poezja polsko-łacińska XV wieku. >>Sztuka i ideologia XV wieku<<", Henryk Kowalewicz, Red. P.Skubiszewski, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Henryk Kowalewicz (aut. dzieła rec.) s. 293
"Sielanka staropolska. Jej początki, tradycje i główne kierunki rozwoju", Anna Krzewińska, Warszawa 1979 : [recenzja] Grażyna Borkowska Anna Krzewińska (aut. dzieła rec.) s. 295
"Polska powieść XIX wieku w kontekście europejskim", Janina Kulczycka-Saloni, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 297
"Język Franciszka Karpińskiego", Krystyna Kwaśniewska-Mżyk, Warszawa 1979 : [recenzja] Grażyna Borkowska Krystyna Kwaśniewska-Mżyk (aut. dzieła rec.) s. 297
"Style piśmiennictw polskiego w XV wieku. >>Sztuka i ideologia XV wieku<<", Julian Lewański, Red. P.Skubiszewski, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 299
"Polska powieść osiemnastowieczna i jej związki z literaturą rosyjską", Zdzisław Libera, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 299
"Wpisany w historię. (O początkach drogi twórczej Romana Bratnego)", Zenona Macużanka, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1979) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Zenona Macużanka (aut. dzieła rec.) s. 303
"Losy wojenne i odbudowa polonistyki literackiej. Lata 1939-1950", Jarosław Maciejewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Maria Mogielnicka Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 303
"Główne tendencje procesu historycznoliterackiego lat międzywojennych u Słowian Zachodnich", Józef Magnuszewski, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 305
"Próba porównania literatury zachodniosłowiańskiej i południowosłowiańskiej o II wojnie światowej", Edward Kadany, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Edward Kadany (aut. dzieła rec.) s. 305
"Praktyka genologiczna Wacława Potockiego. Rekonesans", Jan Malicki, "Prace Naukowe UŚl." nr 282. Prace Historycznoliterackie 12. Studia staropolskie pod red. J.Zaremby, Katowice 1979 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 307
"Paralelizmy etyczne Adama Szymańskiego i Lwa Tołstoja", Hanna Maria Małgowska, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" V (1979) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Hanna Maria Małgowska (aut. dzieła rec.) s. 309
"Od antyku do romantyzmu", Antoni Małecki, Wybór i oprac. J.Maślanka, Warszawa 1979 : [recenzja] Anna Bujnowska Antoni Małecki (aut. dzieła rec.) s. 309
"Ostatnia miłość Jana Potockiego", Zygmunt Markiewicz, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Zygmunt Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 311
"Z dziejów przyjaźni Gabrieli Zapolskiej i Stanisława Rzewuskiego", Zygmunt Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Zygmunt Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 311
"Próba analizy stylu powieści Stanisława Przybyszewskiego (na przykładzie powieści >>Krzyk<<)", Gabriela Matuszek, "Ruch Literacki" z. 3 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Gabriela Matuszek (aut. dzieła rec.) s. 313
"Polska powieść dojrzałego realizmu a model powieściowy realizmu klasycznego", Anna Martuszewska, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 313
">>Sami swoi, polska szopa...<<. W kręgu kontekstów kulturowych >>Wesela<< Wyspiańskiego. >>Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku<<", Ewa Miodońska-Brooks, Red. M.Bobrownicka, Wrocław 1979 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) s. 315
">>Niepogodzony z bezsensem istnienia<<", Ryszard Matuszewski, "Twórczość" nr 8 (1979) : [recenzja] Alicja Szałagan Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 315
"Sarmatyzm oświecony. (O sztuce pisarskiej K.Wyki)", Leonard Neuger, "Ruch Literacki" z. 4 (1979) : [recenzja] Małgorzata Szejna Leonard Neuger (aut. dzieła rec.) s. 317
"Nowela, opowiadanie, gawęda: interpretacja małych form narracyjnych", Red. K.Bartoszyński, M.Jasińska-Wojtkowska, S.Sawicki, Wyd. 2, poszerz., Warszawa 1979 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa s. 319
"Do biografii Konstantego Gaszyńskiego (próba definitywnego rozstrzygnięcia kwestii imienia i nazwiska matki Konstantego Gaszyńskiego)", Janusz Odrowąż-Pieniążek, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Janusz Odrowąż-Pieniążek (aut. dzieła rec.) s. 321
"O dialogowości >>Vade-mecum<< C.K.Norwida", Elżbieta Nowicka, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Elżbieta Nowicka (aut. dzieła rec.) s. 321
"Stanisław Szpotański jako pisarz historyczny", Gustaw Ostasz, Rzeszów 1979 : [recenzja] Małgorzata Szejna Gustaw Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 323
"Potrącić strunę poezji kamienną. Szkice o >>Uspokojeniu<< Juliusza Słowackiego", Red. S.Makowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Mogielnicka s. 325
"Rozpaczający Starzec", Marta Piwińska, "Teksty" nr 1 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 325
"Teatr Artystyczny Bolesława Leśmiana. Z problemów przełomu teatralnego w Polsce (1893-1913)", Dobrochna Ratajczakowa, Wrocław 1979 : [recenzja] Joanna Zawadzka Dobrochna Ratajczakowa (aut. dzieła rec.) s. 327
"Sceptyk pełen wiary. Wspomnienia o Stefanie Otwinowskim", Wstęp: E.Otwinowska, Oprac. W.Maciąg/oraz Jan Zieliński s. 329
"Juliusz Słowacki pyta o godzinę. (3)", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Twórczość" nr 11 (1979) : [recenzja] Marek Adamiec Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 329
"Powieść kryminalna", Jerzy Siewierski, Warszawa 1979 : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Siewierski (aut. dzieła rec.) s. 331
"Franciszek Karpiński", Roman Sobol, Warszawa 1979 : [recenzja] Barbara Paczkowska Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 333
"Polska poezja futurystyczna w oczach językoznawcy. Przyczynek do przemian poezji współczesnej", Teresa Skubalanka, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1979) : [recenzja] Bożena Mądra Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 333
"Polska proza psychologiczna. (1945-1950)", Anna Sobolewska, Wrocław 1979 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 335
"Drobne formy narracyjne w literaturze krajowej (przyczynek genologiczny do gawędy wierszowanej)", Krzysztof Stępnik, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio F. Humaniora, vol. XXXI, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Krzysztof Stępnik (aut. dzieła rec.) s. 337
"Wokół programu poetyckiego Bohdana Zaleskiego", Barbara Stelmaszczyk-Świontek, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Barbara Stelmaszczyk-Świontek (aut. dzieła rec.) s. 337
"Egotyzm i egotyzm", Andrzej Sulikowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Sulikowski (aut. dzieła rec.) s. 339
"Na tropie Kurcjusza. O nieznanych kontaktach Adama Mickiewicza z Adolfem Kurtzem", Zbigniew Sudolski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Anna Bujnowska Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 339
"Przeoczony rejestr listów Ignacego Domejki do Adama Mickiewicza. (Na marginesie trzeciego tomu >>Kroniki życia i twórczości Mickiewicza: Mickiewicz w Collège de France<<)", Zdzisław Szeląg, "Ruch Literacki" nr 5 (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Zdzisław Szeląg (aut. dzieła rec.) s. 341
"Książka, powieść, autotematyzm. Od >>Pałuby<< do >>Jedynego wyjścia<<", Ewa Szary-Matywiecka, PAN IBL. Z dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, T.53, Wrocław 1979 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Ewa Szary-Matywiecka (aut. dzieła rec.) s. 341
"Jan II Sobieski w literaturze narodów Europy", Jerzy Śliziński, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 343
"Poglądy na ludowość w czasopiśmiennictwie młodopolskim", Lesław Tatarowski, Wrocław 1979 : [recenzja] Małgorzata Walicka Lesław Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 345
">>Towarzystwo Warszawskie<<. Baronowa X.Y.Z i.... inni", Dobrosława Świerczyńska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Marian Płachecki Dobrosława Świerczyńska (aut. dzieła rec.) s. 345
"Wśród polskich eksperymentów powieściowych lat 1945-1975", Jan Trzynadlowski, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 347
"Cudowny kantorek", Adam Ważyk, Warszawa 1979 : [recenzja] Jan Zieliński Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 349
"Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby Oświecenia", Wacław Walecki, Wrocław 1979 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 349
"Kajetan Koźmian w świetle nowszych badań", Juliusz Willaume, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio F. Humaniora, vol. XXXI, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Julian Willaume (aut. dzieła rec.) s. 351
"Szatan w twórczości Stanisława Przybyszewskiego", Mariusz Wesołowski, "Ruch Literacki" z. 3 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Mariusz Wesołowski (aut. dzieła rec.) s. 351
"Wasyl Stefanyk wobec Młodej Polski", Elżbieta Wiśniewska, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Elżbieta Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 353
"Niemy wobec historii. O pracy Karola Irzykowskiego w Sejmie", Barbara Winklowa, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1979) : [recenzja] Halina Gacowa Barbara Winklowa (aut. dzieła rec.) s. 353
"Wokół zagadek politycznych z czas,ów Sejmu Czteroletniego. Próba zestawienie incipitów i nie publikowane dotąd teksty", Oprac. J.Snopek, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Joanna Zawadzka s. 355
"Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku. (Z rękopisu nr 19 Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Wojciech Ryszard Rzepka (aut. dzieła rec.) Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 357
"Nieznane utwory Władysława z Gielniowa", Wiesław Wydra, "Slavia Orientalis" t.35 (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 357
"Brzozowskiego powieść nienapisana", Marta Wyka, "Ruch Literacki" z. 3 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Marta Wyka (aut. dzieła rec.) s. 359
"Kręgi tematyczne w liryce Romana Zmorskiego", Bogdan Zegler, "Prace Naukowe UŚl." nr 264. Prace Historycznoliterackie.T. 11, Katowice 1978 : [recenzja] Anna Bujnowska Bogdan Zegler (aut. dzieła rec.) s. 359
"Literatura ludowa w polskich syntezach historycznoliterackich", Bogdan Zakrzewski, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 361
">>O, cześć wam, panowie!...<<. Fragment monografii", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Maria Mogielnicka Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 361
"Żołnierz, poeta, czasu kurz...Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim", Red. Z.Wasilewski, Wyd.3, rozszerzone, Kraków 1979 : [recenzja] Maria Mogielnicka s. 363
">>Kniaź Patiomkin<< Micińskiego a tradycja polskiego dramatu o rewolucji", Franciszek Ziejka, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1979) : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 363
"Źródła. Antologia Łódzkiej Wiosny Poetów 1959-1978", Wybór i oprac. S.Jończyk, Przedmowa: Z.Lichniak, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Mogielnicka s. 365
">>The Remembrances of a Pollish Exile<< Augusta Antoniego Jakubowskiego", Eugeniusz Żuk, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Eugeniusz Żuk (aut. dzieła rec.) s. 365
"Tadeusz Mikulski. 1909-1958. Bibliografia", Zofia Mikulska, Wrocław 1979 : [recenzja] Halina Gacowa Zofia Mikulska (aut. dzieła rec.) s. 367
"Bibliografia polska. Cz.1. Bibliografia polska XIX stulecia. T.12. Litera J", Karol Estreicher, Red. K.Estreicher, Wyd.2, Kraków 1979 : [recenzja] Joanna Zawadzka Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 367
"Wokół derywacji stylistycznej ludowego języka poetyckiego", Jerzy Bartmiński, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 369
"Rocznik Literacki. 1976", Red. Z.Szmydtowa, Warszawa 1979 : [recenzja] Jan Zieliński s. 369
"Legenda św. Jadwigi-obieg i transformacja. >>Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza<<", Halina Manikowska, Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Halina Manikowska (aut. dzieła rec.) s. 371
"Wybrane problemy metodologiczne badań nad współczesnym folklorem", Janina Hajduk-Nijakowska, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Janina Hajduk-Nijakowska (aut. dzieła rec.) s. 371
"Z problemów tekstologii folklorystycznej", Dorota Simonides, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 373
"Przekazy ustne a struktura relacji pamiętnikarskiej", Roch Sulima, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 373
"Rekolekcje teatralne", Jerzy Koenig, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Koenig (aut. dzieła rec.) s. 375
"Cesarzowa tatarska na Śląsku- geneza i funkcjonowanie legendy. >>Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza", Benedykt Zientara, Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Benedykt Zientara (aut. dzieła rec.) s. 375
"Teatrologia w Polsce w latach 1918-39. antologia", Wybór i oprac. E.Udalska, Warszawa 1979 : [recenzja] Barbara Marzęcka s. 377
"W poszukiwaniu mitu teatru. >>Dziady<< w reżyserii J.Grotowskiego i K.Swinarskiego. >>Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku<<", Maciej Kucia, Red. M.Bobrownicka, Wrocław 1979 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Maciej Kucia (aut. dzieła rec.) s. 377