Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 107
Biuletyn Polonistyczny
1981, Tom 24, Numer 3 (81)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólne. s. 5-16
Staropolszczyzna. s. 17-36
Oświecenie. s. 37-45
Romantyzm. s. 46-66
Pozytywizm - Młoda Polska. s. 67-93
Literatura współczesna. s. 94-142
Teoria literatury. s. 143-155
Folklorystyka. s. 156-160
Metodyka nauczania. s. 161-165
"Przestrzenie tekstu a teksty przestrzeni", Edward Balcerzan, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 166
"Polskie słownictwo teatralne XIX wieku", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1980) : [recenzja] Joanna Zawadzka Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 166
"Euzebiusz Słowacki jako teoretyk literatury", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 168
"Język, dzieło literackie, umysł. Symultaniczność a linearność", Danuta Danek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 168
"Thomasa Reida myślenie o języku", Zofia Florczak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 172
"Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 172
"Jak czytać utwory fabularne", Wincenty Grajewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Joanna Zawadzka Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Listy portugalskie", Gabriel Joseph de Guilieragues de La Vergne, Tłum. i wstęp D.Danek, Warszawa 1980 : [recenzja] Joanna Zawadzka Gabriel Joseph de Guilieragues de La Vergne (aut. dzieła rec.) s. 174
"Matka w polskiej pieśni ludowej. Opis struktury", Jadwiga Jagiełło, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Jadwiga Jagiełło (aut. dzieła rec.) s. 176
"Uwagi o ikoniczności tekstu", Janusz Lalewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Barbara Paczkowska Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 176
"O szyku wyrazów w wierszu Kochanowskiego", Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Role pisarza", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1981) : [recenzja] Maria Kalinowska Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 178
"Stereotyp fabularny fantastyki naukowej", Antoni Smuszkiewicz, Wrocław 1980 : [recenzja] Joanna Zawadzka Antoni Smuszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 180
"O jedności poety i tekstu", Władimir N. Toporow, Tłum. J.Faryno, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Władimir N. Toporow (aut. dzieła rec.) s. 180
"O czasowniku >>mieć<< W XVI wieku i dziś", Krystyna Wilczewska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Krystyna Wilczewska (aut. dzieła rec.) s. 182
"W poszukiwaniu formuły gatunkowej eseju", Alicja Witkowska, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Alicja Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 182
"Prawda jako problem poetycki", Jerzy Ziomek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Ewa Graczyk Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 184
"O genezie współczesnej poetyki teoretycznej", Stefan Żółkiewski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 184
"Narracja uzasadnieniem idei >>Bram raju<< J.Andrzejewskiego", Alicja Baluch, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Ewa Graczyk Alicja Baluch (aut. dzieła rec.) s. 186
"Z dziejów literackich przyjaźni Przybyszewskiego", Stefania Bańcer, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Stefania Bańcer (aut. dzieła rec.) s. 186
"Pokonany bohater w sztuce romantyzmu", Jan Białostocki, "Twórczość" nr 11 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 188
"O Juliuszu Wiktorze Gomulickim. W siedemdziesiątą rocznicę urodzin", Władysław Bartoszewski, "Rocznik Warszawski" R.XVI (1981) : [recenzja] Aniela Piorunowa Władysław Bartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 188
"Czy Reymont był prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich w Poznaniu?", Jacek , "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński s. 190
"Nad pierwszymi inscenizacjami >>Róży<< Żeromskiego", Marek Szaruga, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Marek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 190
"Wacław Borowy- krytyk-historyk literatury-artysta", Jerzy Cieszkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Jerzy Cieszkowski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Hieronim Morsztyn-pierwszy z rodu poetów", Paulina Buchwald-Pelcowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 192
"Depesze z powstańczej Warszawy. 1830-1831", Raymont Durand, Wstęp, przypisy i tłum. R. Bielecki, Warszawa 1960 : [recenzja] Anna Bujnowska Raymond Durand (aut. dzieła rec.) s. 194
"Witkacjana z archiwum Bronisława Malinowskiego", Urszula Czartoryska, "Twórczość" nr 12 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Urszula Czartoryska (aut. dzieła rec.) s. 194
"Twórczość dramatyczna Amelii Hertzówny", Kazimierz Gajda, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Kazimierz Gajda (aut. dzieła rec.) s. 196
"Powstanie listopadowe w teatrze historii czy preteksty", Marta Fik, "Twórczość" nr 11 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 196
"Główne motywy liryki pejzażowej wczesnego romantyzmu", Łucja Ginkowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 392. Prace Historycznoliterackie 17, Katowice 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Łucja Ginkowa (aut. dzieła rec.) s. 198
"Napoleon-pisarz i jego maksymy", Leopold Gluck, Monika Senkowska-Gluck, "Miesięcznik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Ewa Graczyk Leopold Gluck (aut. dzieła rec.) Monika Senkowska-Gluck (aut. dzieła rec.) s. 198
"Narcyz i jego odbicie", Michał Głowiński, "Twórczość" nr 10 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 200
"Gombrowicz w Buenos Aires", Przełożył i podał do druku R.Kalicki, "Twórczość" nr 1 (1981) : [recenzja] Jan Zieliński s. 200
"Cyganeria sowizdrzalska. O staropolskiej literaturze plebejskiej z przełomu XVI i XVII wieku", Stanisław Grzeszczuk, Wrocław 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 202
"Zygzakiem. Szkice-wspomnienia-przekłady", Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1981 : [recenzja] Aniela Piorunowa Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) s. 202
"Żeromskiego romantyczne wizje morza", Janusz Hoppe, "Słupskie Prace Humanistyczne" nr 1, Słupsk 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Janusz Hoppe (aut. dzieła rec.) s. 204
">>Wiersze<< z północnej Rusi XIV wieku", Roman Jakobson, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Roman Jakobson (aut. dzieła rec.) s. 206
"O współczesnej komparatystyce literackiej", Halina Janaszek-Ivaničkova, Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Halina Janaszek-Ivaničkova (aut. dzieła rec.) s. 206
"Odnawianie znaczeń", Maria Janion, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 208
"Epizod z życia artysty. (>>Tarłówna<< Adama Krechowieckiego)", Antoni Jopek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 210
"Norwida królestwo literatury. (Panorama zagadnień)", Edward Kasperski, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 210
"W rocznicę listopadową", Stefan Kieniewicz, "Twórczość" nr 11 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 212
"Zamek jako wewnętrzna forma bycia", Stefan Kaszyński, "Miesięcznik Literacki" nr 10 Barbara Paczkowska Stefan Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 212
"Kochanowski. Z dziejów badań i recepcji twórczości", Wybór tekstó, oprac. i wstęp M.Korolko, Warszawa 1980 : [recenzja] Barbara Paczkowska s. 214
"Siła fatalna", Andrzej Kijowski, "Twórczość" nr 11 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Andrzej Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Oświeceniowe wiersze o porach roku wobec dziedzictwa Jana Kochanowskiego", Teresa Kostkiewiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 216
"Stan zagrożenia. (Problematyka eliminacji w poezji Wisławy Szymborskiej)", Aleksandra Konieczna, "Prace Naukowe UŚl." nr 382. Prace Historycznoliterackie 14, Katowice 1980 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Aleksandra Konieczna (aut. dzieła rec.) s. 216
"Słowacki i Pornic", Alina Kowalczykowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 218
"W kręgu pseudonimów konspiracyjnych (1939-1945)", Czesław Kosyl, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Czesław Kosyl (aut. dzieła rec.) s. 218
">>Słońce nad ciemnością drogę zagradzało<<. Nauka o świetle Jana Damasceńskiego czy Dionizego Areopagity w >>Słowie o wyprawie Igora<<", Dmitrij S. Lichaczow, Tłum. J.Faryno, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Dmitrij S. Lichaczow (aut. dzieła rec.) s. 220
"Prasa polska o literaturze angielskiej w l. 1932-29", Elżbieta Kurowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Elżbieta Kurowska (aut. dzieła rec.) s. 220
"Goethe i my", Stefan Lichański, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1981) : [recenzja] Maria Kalinowska Stefan Lichański (aut. dzieła rec.) s. 222
"Przesądzeni. >>Monolog dla Kassandry<< Wisławy Szymborskiej", Wojciech Ligęza, "Prace Naukowe UŚl." nr 328. Prace Historycznoliterackie 14, Katowice 1979 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Wojciech Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 222
"Wędrówki Ulissesa w >>Boskiej komedii<< Dantego", Jurij M. Łotman, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Jurij M. Łotman (aut. dzieła rec.) s. 224
"Trzy legendy literackie. Przybyszewski, Witkacy, Gałczyński", Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1980 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 224
"Słowa i rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej", Jan Malicki, "Prace Naukowe UŚl." nr 372, Katowice 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 226
"Juliusz Słowacki", Stanisław Makowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Świerszcz i poeta. Na marginesie >>Muzy<< Jana Kochanowskiego", Teresa Michałowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 228
"Własny głos poety", Ryszard Matuszewski, "Twórczość" nr 12 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 228
"Funkcje pauzy w wypowiedzeniach utworów B.Prusa", Stanisław Mikołajczak, "Studia Polonistyczne" VII Poznań 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 230
"Wiersz Aleksandra Błoka >>Kobieta<<", Zora G. Minu, Tłum. J.Faryno, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Zora G Minu (aut. dzieła rec.) s. 230
"W kręgu Masterlincka. (O wczesnych dramatach Lucjana Rydla)", Stanisław Mrazek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Mrazek (aut. dzieła rec.) s. 232
"Wawel->>Akropolis<<. Studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego", Ewa Miodońska-Brooks, Kraków 1980 : [recenzja] Maria Prussak Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) s. 232
"Rolland-Mazzini-Krasiński-Skarga", Zbigniew Naliwajek, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Zbigniew Naliwajek (aut. dzieła rec.) s. 234
"Role prasy w kształtowaniu kultury politycznej w dobie rewolucji", Jerzy Myśliński, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 234
">>Zapatrzony i niewidomy<<. (Pomysły do interpretacji wiersza >>Kalambury<< Władysława Broniewskiego)", Leonard Neuger, "Prace Naukowe UŚl." nr 328. Prace Historycznoliterackie 14, Katowice 1979 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Leonard Neuger (aut. dzieła rec.) s. 236
"Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj królowie rodacy", Juliusz Nowak-Dłużewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 236
"Uwagi o modzie wiejskiej w obyczajowości i literaturze XVII w.", Alina Nowicka-Jeżowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 238
"Stanisława Wyspiańskiego >>teatr ogromny<< -imaginacji", Jan Nowakowski, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1978 : [recenzja] Maria Prussak Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 238
"Poetyka stylizacji w twórczości Andrieja Biełego. Przyczynek do problemu: Bieły a Gogol", Władimir M. Papierny, Tłum. A.Jędrzejkiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Władimir M. Papierny (aut. dzieła rec.) s. 240
"Liryka punktów widzenia. (O poezji Haliny Poświatowskiej)", Ireneusz Opacki, Jan Piotrowiak, "Prace Naukowe UŚl." nr 328. Prace Historycznoliterackie 14 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Jan Piotrowiak (aut. dzieła rec.) s. 240
">>Vitae regum Polonarum<< Klemensa Jenickiego w przekładzie Jana Achnacego Kmity", Franciszek Pepłowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Franciszek Pepłowski (aut. dzieła rec.) s. 242
">>Dzieci<< Bolesława Prusa", Edward Pieścikowski, Wrocław 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) s. 242
"Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. S. I.", Red. E.Jankowski, J.Kulczycka-Saloni, Wrocław 1980 : [recenzja] Joanna Zawadzka s. 244
"Między przytoczeniem a uniwersalizacją: >>Malczewski<< Jana Lechonia", Marek Pytasz, "Prace Naukowe UŚl." nr 328. Prace Historycznoliterackie 14, Katowice 1980 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Marek Pytasz (aut. dzieła rec.) s. 244
"Andrzej Maksymilian Fredro. (Portret literacki)", Zbigniew Rynduch, Wrocław 1980 : [recenzja] Małgorzata Masalska Zbigniew Rynduch (aut. dzieła rec.) s. 246
"Teoria poezji mesjanistycznej w prelekcjach paryskich. (Zarys problematyki)", Krzysztof Rutkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Ewa Graczyk Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 246
"Poglądy filozoficzno-estetyczne Jerzego Żuławskiego a niektóre aspekty jego twórczości dramatycznej", Barbara Sikorowska, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Barbara Sikorowska (aut. dzieła rec.) s. 248
"Antyk we współczesnej literaturze polskiej", Stanisław Stabryła, Wrocław 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Stabryła (aut. dzieła rec.) s. 250
"Struktura słowna dramatów Stanisława Przybyszewskiego", Jerzy Waligóra, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Waligóra (aut. dzieła rec.) s. 252
"Geometria w funkcji chwytu literackiego: Mickiewiczowskie >>czterdzieści i cztery<<", Wiktor Weintraub, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 252
"Wyrażenie stosunków czasowych w hebrajskim tekście >>Psalmów<< i w >>Psałterzu Dawidowym<< Jana Kochanowskiego", Jerzy Woronczak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Jerzy Woronczak (aut. dzieła rec.) s. 254
">>Ja głosów imitator<< (>>W lesie<< J.Tuwima)", Anna Węgrzyniakowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 328. Prace Historycznoliterackie 14, Katowice 1979 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Anna Węgrzyniakowa (aut. dzieła rec.) s. 254
"Strategie emigrantów", Wojciech Wyskiel, "Miesięcznik Literacki" nr 10 Jan Zieliński Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 256
">>Grafologia<< interpunkcyjna. Z badań nad liryką Mickiewicza", Czesław Zgorzelski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 258
"Orzeł w Kurniku. Z życia Stanisława Wyspiańskiego", Krystyna Zbijewska, Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Krystyna Zbijewska (aut. dzieła rec.) s. 258
"Literatura piękna. 1975-76. Adnotowany rocznik bibliograficzny. BN. Instytut Bibliograficzny BN", Warszawa 1980 : [recenzja] Barbara Paczkowska s. 260
"Pisarze Pomorza Środkowego", Feliks Fornalczyk, Teresa Matejko, Koszalin 1980 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Feliks Fornalczyk (aut. dzieła rec.) Teresa Matejko (aut. dzieła rec.) s. 260
"W świecie bajki ludowej. Bibliografia", Julian Krzyżanowski, Oprac. H.Kapełuś, Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 262
"O frazeologii współczesnej prasy (na materiale >>Expressu Poznańskiego<<)", Stanisław Bąba, "Studia Polonistyczne" VII Poznań 1979 : [recenzja] Ewa Graczyk Stanisław Bąba (aut. dzieła rec.) s. 264
"Folklor historyczny i ruchy ludowe w Rosji XVII-XVIII wieku", Marija B. Pluchanówna, Tłum. N.Janus, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Marija B. Pluchanówa (aut. dzieła rec.) s. 264
"Teatr daremny. Szkice", Bogusław Kierc, Wrocław 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Bogusław Kierc (aut. dzieła rec.) s. 266
"Teatr jaki jest: notatnik jurora", Tadeusz Nyczek, "Dialog" nr 1 (1981) : [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 270
"Księga sesyjna >>Kłosów<< (1865-1888) jako źródło informacji o funkcjonowaniu redakcji", Hanna Natora-Macierewicz, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" R.XIX : [recenzja] Małgorzata Masalska Hanna Natora-Macierewicz (aut. dzieła rec.) s. 270
"Biblioteka mokotowska ks. Izabelli Lubomirskiej", Stefania Wójcikowa, "Rocznik Warszawski" R.XVI (1981) : [recenzja] Aniela Piorunowa Stefania Wójcikowa (aut. dzieła rec.) s. 272
"Próby założenia drukarni hebrajskiej w Warszawie w latach 1776-1794", Józef Szczepaniec, "Rocznik Warszawski" R.XVI (1981) : [recenzja] Aniela Piorunowa Józef Szczepaniec (aut. dzieła rec.) s. 272
"Teatr Stanisława Hebanowskiego", Andrzej Żurowski, "Dialog" nr 1 (1981) : [recenzja] Maria Prussak Andrzej Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 274