Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
2009, Tom 16, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The process of Latin American integration : New parameters of negociations s. 7-30
Współpraca międzyterytorialna w prawie Wspólnot Europejskich Hanna Dumała s. 31-46
Dyplomacja prewencyjna jako środek utrzymania ładu na kontynencie europejskim Wojciech Stankiewicz s. 47-65
Podmiotowość Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych Tomasz Olejarz s. 67-94
Cele misji Johna Hookhama Frere’a do Hiszpanii (X 1808 – XI 1809) : przyczynek do rozważań nad kwestią reorientacji polityki brytyjskiej wobec Hiszpanii w okresie inwazji napoleońskiej Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk s. 95-115
Prasa ludności niemieckiej w Polsce w latach 1951–1958 Tomasz Browarek s. 117-127
Autorytaryzm w Europie XX wieku: Zarys analizy politologicznej cech systemu politycznego Waldemar Paruch s. 129-152
Kontestacja współczesnych form demokracji w dyskursie europejskim Rafał Riedel s. 153-161
Reprezentacja, partycypacja i transparentność systemu– zmiany w rozumieniu zasad demokracji w kontekście funkcjonowania sieci globalnej Przemysław Maj s. 163-175
Istota think tanks Wojciech Ziętara s. 177-200, 5
Problem podmiotowości politycznej kobiet w polskim życiu publicznym Anna Wróbel s. 2, 201-217
Analiza negatywnej reklamy wyborczej na przykładzie kampanii PO przeciwko PiS w 2007 r. Marlena Borowicz s. 219-229
Rozczarowanie wskutek niezrozumienia. O podstawach teorii stosunków międzynarodowych i tym, jak nie powinno się czytać tekstów oraz nie wypada pisać recenzji Ryszard Skarzyński s. 231-252
"Europa w epoce globalnej", Anthony Giddens, Warszawa 2009 : [recenzja] Andrzej Dumała. Andrzej Dumała Anthony Giddens (aut. dzieła rec.) s. 253-258
"Internet i demokracja. Ewolucja systemu politycznego", Przemysław Maj, Rzeszów 2009 : [recenzja] Joanna Chmura Przemysław Maj (aut. dzieła rec.) s. 259-263
"Zielona Międzynarodówka. Współpraca partii chłopskich z państw Europy Środkowej i Wschodniej", Arkadiusz Indraszczyk, Warszawa 2008 : [recenzja] Marcin Wichmanowski Arkadiusz Indraszczyk (aut. dzieła rec.) s. 264-265
"Jaka informacja?", red. Leon Dyczewski, Lublin 2009 : [recenzja] Leon Dyczewski Katarzyna Plewka s. 266-268
"Wszystkiemu winien system. Korupcja w krajach postkomunistycznych", Rasma Karklins, Warszawa 2009 : [recenzja] Anna Szelest Rasma Karklins (aut. dzieła rec.) s. 269-271
Międzynarodowa konferencja State of Sovereignity, Uniwersytet Durham, Wielka Brytania, 1-3 kwietnia 2009 r. [sprawozdanie] Anna Moraczewska s. 272-274
‘A Secular Age’: Tracing the Contours of Religion and Belief (Mater Dei Institute of Education, A College of Dublin City University, 8–11 czerwca 2009 r. : [sprawozdanie z konferencji] Maria Marczewska-Rytko s. 275-276
Globalne niezadowolenie? Dylematy zmian. Sprawozdanie z Kongresu IPSA w Santiago de Chile 12–16 lipca 2009 r. Maria Marczewska-Rytko s. 277-279
Konferencja "W drodze do demokratycznego państwa prawa. Polska 1989–2009", Warszawa, 3 czerwca 2009 r. : [sprawozdanie] Ewa Pogorzała s. 280-283
Konferencja "E-gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej" : [sprawozdanie] Lidia Pokrzycka s. 284-286
Zbigniew Hołda, 17 marca 1950 – 20 maja 2009 Julita Rybczyńska s. 287-288
Jubileusz profesora Jana Jachymka Alicja Wójcik s. 288-292
Doktorat honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla Leopolda Ungera Wojciech Maguś s. 293-294
Konferencje organizowane na Wydziale Politologii Jakub Olchowski s. 294-295
Ogólnopolska konferencja naukowa Współczesne media – wolne media? Wojciech Maguś s. 295-298
Doktoraty Jakub Nowak s. 299-300
Granty Jakub Nowak s. 300-301
Opublikowane ksiażki Jakub Nowak s. 301-305
Wizyta Profesorów z USA na Wydziale Politolog Marcin Pomarański Anna Rakowska Wojciech Ziętara s. 305-306
Inne Jakub Nowak s. 307-310