Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
2011, Tom 18, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The challenges in the relationship between state and nation : The Mexican case s. 7-18
Akty ultra vires w świetle odpowiedzialności organizacji międzynarodowych – wybrane zagadnienia Małgorzata Rzeszutko s. 19-33
Stare i nowe dylematy integracji regionalnej w kontekście procesów globalizacji Cezary Tomasz Szyjko s. 35-49
Struktury koordynacji polityki europejskiej w Polsce Robert Krzysztof Tabaszewski s. 51-66
Soft power w polityce zagranicznej Turcji wobec regionu Bliskiego Wschodu Kinga Smoleń s. 67-87
Podstawy nowego modelu polityki historycznej : skutki Wielkiej Wojny dla procesów narodotwórczych w Europie Środkowowschodniej w XX wieku Waldemar Paruch s. 89-114
Wartość zwyczaju i tradycji w koncepcjach brytyjskich prekonserwatywnych i konserwatywnych myślicieli politycznych Piotr Musiewicz s. 115-129
"Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku", Bartłomiej Łódzki, Wrocław 2010 : [recenzja] Ewa Nowak Bartłomiej Łódzki (aut. dzieła rec.) s. 131-134
"Europa niedokończona przygoda", Zygmunt Bauman, Kraków 2007 : [recenzja] Tomasz Chmielik Zygmunt Bauman (aut. dzieła rec.) s. 134-136
"Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce", red. Maria Marczewska-Rytko, Lublin 2010 : [recenzja] Marta Drabchuk Maria Marczewska-Rytko (aut. dzieła rec.) s. 137-141
"Antologia polskiej myśli politycznej okresu rozbiorów", wybór i opracowanie Grzegorz Radomski, Witold Wojdyło, Małgorzata Zamojska, Toruń 2010 : [recenzja] Agnieszka Rej Grzegorz Radomski (aut. dzieła rec.) Witold Wojdyło (aut. dzieła rec.) Małgorzata Zamojska (aut. dzieła rec.) s. 141-143
"Europa i Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wizje i realizacja", red. Maria Marczewska-Rytko, Lublin 2011 : [recenzja] Wojciech Ziętara Maria Marczewska-Rytko (aut. dzieła rec.) s. 143-144
Konferencja "Forma czy treść? Rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym", Kielce, 16-17 marca 2011 r. : [ sprawozdanie] Wojciech Maguś s. 144-147
Konferencja "Współczesne media – kryzys w mediach", Lublin, 12-13 kwiecień 2011 r. : [sprawozdanie] Katarzyna Plewka s. 147-149
Konferencje organizowane na Wydziale Politologii Jakub Nowak s. 151
Uzyskane tytuły Jakub Nowak s. 152-153
Opublikowane książki Jakub Nowak s. 153-159