Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
2011, Tom 18, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Commemorative encounters between Spain, Mexico and Venezuela – From the Quincentenary of the so-called discovery of America to the Bicentenaries of Independence Georg T. A. Krizmanics s. 7-22
Udział Szwecji w międzynarodowych operacjach pokojowych – alternatywa dla „snu o potędze”? Martyna Bildziukiewicz s. 23-35
Polityka energetyczna w świetle New Public Management : wnioski dla Polski Julita Różak s. 37-51
Społeczno-gospodarcze bariery potencjalnej produkcji gazu łupkowego w Polsce Cezary Tomasz Szyjko s. 53-74
Les propriétaires terriens après la Première Guerre mondiale Włodzimierz Mich s. 75-90
Wybory samorządowe w Rzeszowie w 2010 roku – specyfika i uwarunkowania Paweł Hayn s. 91-104
"Biegunowość i dynamika sceny globalnej w pierwszej dekadzie XXI wieku", red. Jerzy Świeca, Ireneusz Kraś, Małgorzata Soja, Częstochowa 2011 : [recenzja] Jakub Olchowski Ireneusz Karaś (aut. dzieła rec.) Małgorzata Soja (aut. dzieła rec.) Jerzy Świeca (aut. dzieła rec.) s. 105-109
"Stronnictwo Chłopskie (1926-1931). Studium z dziejów myśli politycznej", Ewelina Podgajna, Lublin 2011 : [recenzja] Joanna Sanecka-Tyczyńska Ewelina Podgajna (aut. dzieła rec.) s. 109-111
Międzynarodowa współpraca naukowa w ramach FIEALC : [sprawozdanie] Katarzyna Krzywicka s. 111-113
Międzynarodowa konferencja naukowa Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej, Lublin, 14-16 września 2011 r. : [sprawozdanie] Ewa Pogorzała s. 113-118
Konferencja naukowa "Partie polityczne przełomu XX i XXI wieku. Kondycja, kierunki rozwoju i perspektywy", Lubostroń 21-22 wrzesień 2011 roku : [sprawozdanie] Ewelina Kancik s. 118-121
Konferencje organizowane na Wydziale Politologii Jakub Nowak s. 123
Uzyskane tytuły Jakub Nowak s. 124
Opublikowane książki Jakub Nowak s. 125-137
Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Benemérita Universidad Autónoma de Puebla w Meksyku Katarzyna Krzywicka s. 137-138