Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
2008, Tom 15, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Self-Determination in the Contemporary World Stanisław Bieleń s. 7-28
Wyznaczniki kulturowe hegemonii Stanów Zjednoczonych Ameryki Agata Ziętek s. 29-46
Europejski Komitet Zapobiegania Torturom : z problematyki instytucji kontrolnych w obszarze Rady Europy Zbigniew Hołda s. 47-67
Fundamental rights of an individual – analytical review of selected issues : from jurisdiction of european court of justice to chart of basic rights Maria Rzeszutko s. 69-93
Definiowanie mniejszości w dokumentach międzynarodowych i aktach prawa wewnętrznego Janusz Grzegorz s. 95-123
Polityka karna i penitencjalna Polski lat 1944-1956 Jerzy Migdał s. 125-142
Proces decyzyjny w partiach politycznych w Polsce na przykładzie wybranych ugrupowań parlamentarnych działających po 1989 roku Tomasz Bichta s. 143-155
Public relations jako forma komunikowania w przedsiębiorstwie na przykładzie Stella Pack w Lubartowie Małgorzata Czpak s. 157-177, 2
"Ethnos i Polities. Naród a społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Europie", Tomasz Kuczur, Toruń 2008 : [recenzja] Bartosz Bąk Tomasz Kuczur (aut. dzieła rec.) s. 179-181
"Tajemnica i suspens. Wokół głównych problemów creative writing", Jacek Dąbała, Lublin 2004 : [recenzja] Olga Białek-Szwed Jacek Dąbała (aut. dzieła rec.) s. 182-184
"Beyond Humanitarianism. What you need to know about Africa and why it matters", red. Princeton N. Lyman i Patricia Dorff, New York 2007 : [recenzja] Tomasz Bichta Patricia Dorff (aut. dzieła rec.) s. 184-188
"Eugeniusz Romer (1871-1954). Biografia polityczna", Marian Mroczko, Słupsk 2008 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Marian Mroczko (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Anarchia i policentryzm. Elementy teorii stosunków międzynarodowych", Ryszard Skarzyński, Białystok 2006 : [recenzja] Dariusz Kondrakiewicz Ryszard Skarzyński (aut. dzieła rec.) s. 190-194
"Wizja wychowania społecznego w polskiej myśli politycznej lat 1918–1939", Michał Strzelecki, Bydgoszcz 2008 : [recenzja] Małgorzata Król Michał Strzelecki (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych", Tomasz Płudowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Ewa Nowak Tomasz Płudowski s. 197-199
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Referenda w państwach europejskichę", M. Musiał-Karg,Toruń 2008 : [recenzja] Małgorzata Podolak M. Musiał-Karg (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Imperium Putina (Putin’s Empire)", red. W. Konończuk, Warszawa 2007 : [recenzja] Małgorzata Rzeszutko W. Konończuk (aut. dzieła rec.) s. 202-209
"Strategie komunikowania politycznego", Mariusz Kolczyńsk, Katowice 2007 : [recenzja] Wojciech Stankiewicz Mariusz Kolczyński (aut. dzieła rec.) s. 209-215
"Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie ochrony praw i wolności w Polsce", I. Malinowska, Warszawa 2007 :[recenzja] Aleksandra Zych I. Malinowska (aut. dzieła rec.) s. 215-217
Pierwszy Warszawski Kongres Judaistyczny : [sprawozdanie] Ewa Pogorzała s. 218-224
Uroczystości s. 225-242
Konferencje Jakub Nowak s. 243-254
Habilitacje Jakub Nowak s. 254-255
Doktoraty Jakub Nowak s. 255-256
Nagrody Jakub Nowak s. 256-257
Granty Jakub Nowak s. 257
Opublikowane książki Jakub Nowak s. 258-262
Współpraca międzynarodowa Jakub Nowak s. 262-266
Inne Jakub Nowak s. 266-267