Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
2010, Tom 17, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Particularities of international insertion of Latin American countries during the last decade of XX century and beginning of XXI century Slobodan S. Pajović s. 7-20
Polityka spójności Unii Europejskiej – geneza, ewolucja, stan obecny Rafał Willa s. 21-38
Gospodarcze uwarunkowania pomarańczowej rewolucji na Ukrainie Olga Krokowska s. 39-52
„Głos Lubelski” 1918-1939 Ewa Maj s. 53-69
Problem natury ludzkiej w poststrukturalistycznej filozofii politycznej : przypadek Michela Foucaulta Mateusz Burzyk s. 71-80
Hanny Arendt koncepcja zła radykalnego jako szkic do teorii zapośredniczenia Michał Podniesiński s. 81-94
"Zachowania polityczne 2", red. R. J. Dalton, H. D. Klingemann, Warszawa 2010 : [recenzja] Ewa Nowak R. J. Dalton (aut. dzieła rec.) H. D. Klingemann (aut. dzieła rec.) s. 95-97
"Wielkie mity wielkiego kryzysu", Lawrence W. Reed, Warszawa 2009 : [recenzja] Arkadiusz Meller Lawrence W. Reed (aut. dzieła rec.) s. 97-100
"Od Tele-Echa do Polskiego Zoo. Ewolucja programu TVP", Jarosław Kończak, Warszawa 2008 : [recenzja] Małgorzata Adamik Jarosław Kończak (aut. dzieła rec.) s. 101-103
"Kontrasygnata aktów głowy państwa w wybranych państwach europejskich", Anna Rakowska, Toruń 2009 : [recenzja] Jerzy Kruk Anna Rakowska (aut. dzieła rec.) s. 104-105
Konferencja "Obraz Rosji i Rosjan w sferze publicznej - myśl polityczna, media, międzynarodowa opinia publiczna", Lublin, 18-19 maja 2010 r. : [sprawozdanie] Ewelina Podgajna s. 106-107
Konferencja "Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna, Drohiczyn", 7-9 września 2010 r. : [sprawozdanie] Aneta Bąk-Pitucha s. 107-110
II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej : Autonomia nauki o komunikowaniu, Lublin, 15 – 17 września 2010 r. : [sprawozdanie] Katarzyna Plewka s. 110-121
Międzynarodowa konferencja "Współczesna socjaldemokracja europejska na przełomie XX/XXI wieku", Lublin, 22-23 września 2010 r. : [sprawozdanie] Krystyna Leszczyńska Wojciech Ziętara s. 121-124
Konferencja "Wokół idei Giedroycia", Lublin, 22 października 2010 r. : [sprawozdanie] Karolina Bruno s. 124-125
Konferencja "Współpraca i rywalizacja międzynarodowa w regionie Arktyki na początku XXI wieku", Lublin, 27 listopada 2010 r. : [sprawozdanie] Michał Łuszczuk s. 126-128