Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
2001, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyszłość CEFTA wobec procesów integracji europejskiej Anna Moraczewska s. 7-25
Konflikt zbrojny w byłej Jugosławii jako przejaw braku tolerancji w Europie Środkowowschodniej Ireneusz Topolski s. 2, 27-40
The formation of political groups in the European Parliament Piotr Tosiek s. 41-53
Kontrola konstytucyjności prawa - geneza Bogumił Szmulik Marek Żmigrodzki s. 55-69
Wizerunki kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kampanii wyborczej '95 Bożena Dziemidok s. 71-86
Z zagadnień sejmowej kontroli działalności Rady Ministrów : rozważania de lege lata Monika Kowalska s. 87-102
Ochrona środowiska naturalnego w Polsce Małgorzata Podolak s. 103-118
Województwo lubelskie w nowym systemie samorządu terytorialnego Andrzej Miszczuk Magdalena Miszczuk s. 119-127
Szwajcarski system demokracji bezpośredniej Maria Marczewska-Rytko s. 129-139
Cuba, Peron, Frondizi's fall and the North America press : February, March 1963 s. 141-156
Righting Wrongs? Problems of Protecting National Minorities in East-Central Europe Julita Agnieszka Rybczyńska s. 157-169
Filozoficzny wizerunek człowieka nowoczesnego a polityka Jan P. Hudzik s. 171-181
Idea porozumienia polsko-ukraińskiego w publicystyce Józefa Łobodowskiego Ludmiła Siryk s. 183-191
Ordynacja wyborcza do Senatu w koncepcji ustrojowej konserwatystów polskich w okresie międzywojennym Zbigniew Smutek s. 193-206
"Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów chłopskich : IV Okręg Lublin", pod red. Mariana Wojtasa, Lublin 1998 : [recenzja] Agnieszka Gębal Marian Wojtas (aut. dzieła rec.) s. 207-208
„Religia w świecie współczesnym : zarys problematyki religiologicznej", pod red. H. Zimonia, Lublin 2000 : [recenzja] Maria Marczewska-Rytko Henryk Zimoń (aut. dzieła rec.) s. 208-210
"Res Historica 1999, z. 8 : Józef Piłsudski i piłsudczycy", red. Zbigniew Zaporowski, Lublin 1999 : [recenzja] Waldemar Paruch Zbigniew Zaporowski s. 210-215
"Sicherheit und Integration in Europa : zur Renaissance der Westeuropäischen Union", Johannes Varwick, Opladen 1998 : [recenzja] Marek Pietraś Johannes Varwick (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego", Ryszard Zięba, Warszawa 2000 : [recenzja] Ireneusz Topolski Ryszard Zięba (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej 1989-1999", Agnieszka Kasińska-Metryka, Kielce 2000 : [recenzja] Marek Żmigrodzki Agnieszka Kasińska-Metryka (aut. dzieła rec.) s. 219-220
Sprawozdanie z II Kongresu Historyków Wsi i Ruchu Ludowego : Dzieje i Przyszłość Agnieszka Gębal s. 220-222
Samorząd terytorialny w III Rzeczypospolitej Polskiej : 10 lat doświadczeń Zbigniew Adamowicz s. 222-225
Jubileusz Profesora Jana Jachymka Agnieszka Wójcik s. 225-227
Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za 1999 rok Krystyna Trembicka Marcin Wichmanowski s. 229-234