Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
2002, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Combined Joint Task Forces - A Virtual army? Irma Słomczyńska s. 7-19
Stosunki międzynarodowe jako system chaotyczny Paweł Frankowski s. 21-30
Pierwsza światowa konwencja lotnicza i działąlność jej stałego organu - Międzynarodowej Komisji Żeglugi Powietrznej (CINA) 1919-1940 Małgorzata Kołodziej s. 31-45
Prawno-polityczne aspekty emigracji sezonowej polskich robotnikow rolnych do Niemiec w latach 1919-1939 Włodzimierz Spaleniak s. 47-64
Przemiany demograficzne na Wołyniu w latach dziewiędziesiątych XX wieku Andrzej Miszczuk s. 65-71
Stosunki Państwo - Kościół na Kubie Katarzyna Krzywicka s. 73-85
Kroniki emigracyjne paryskiej "Kultury" : rekonesans badawczy Iwona Hofman s. 87-99
Osobowościowe uwarunkowania przywództwa politycznego Katarzyna Marzęda s. 101-111
Model endeckiej organizacji paramilitarnej na przykładzie Stowarzyszenia "Straż Narodowa" Ewa Maj s. 113-124
Geneza Partii Konserwatywnej w III Rzeczypospolitej Bogdan Borowik s. 125-143
Problematyka ochrony zdrowia w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 1998-2001 Andrzej Radek s. 145-162
Polityka przemysłowa w procesie przemian systemowych w Polsce Zdzisław Nowakowski s. 163-176
"Ustawa o partiach politycznych. Komentarz", Mirosław Granat, Andrzej Gorgol, Jacek Sobczak, Warszawa 2000 : [recenzja] Mariusz Paździor Andrzej Gorgol (aut. dzieła rec.) Mirosław Granat (aut. dzieła rec.) Jacek Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Digital democracy. Issues of theory and practice", K.L. Hacker, J. van Dijk, London-Thousand Oaks-New Delhi 2000 : [recenzja] Maria Marczewska-Rytko K. L. Hacker (aut. dzieła rec.) s. 180-183
"Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji. Rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku", pod red. Jana Jachymka i Waldemara Parucha, Lublin 2001 : [recenzja] Lidia Pokrzycka Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) Waldemar Paruch (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"The role of local and regional media in the democrarization of the Eastern and Central European societies", pod red. Janusza Adamowskiego i Marka Jabłonowskiego, Warszawa 2001 : [recenzja] Lidia Pokrzycka Janusz Adamowski (aut. dzieła rec.) Marek Jabłonowski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Bolesław Prus: publicysta - redaktor - teoretyk prasy", Wiesław Sonczyk, Warszawa 2000 : [recenzja] Lidia Pokrzycka Wiesław Sonczyk (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Rozmowy z Hitlerem", Herman Rauschining, Warszawa 1994 : [recenzja] Waldemar Paruch Herman Rauschining (aut. dzieła rec.) s. 187-192
Obcy w polskim wojsku Waldemar Paruch Tadeusz Antoni Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 192-199
"Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918-1939", red. naukowa Jan Jachymek, Waldemar Paruch, Lublin 2001 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Jan Jachymek Waldemar Paruch s. 200-202
"Wizje i realia. Drogi realizacji polskiej myśli politycznej w XX wieku", Kazimierz Dolny, 17-18 maja 2001 roku : [sprawozdanie z konferencji] Marin Wichmanowski s. 202-204
Sprawozdanie z seminarium naukowego Zakładu Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS na temat "Chiny w stosunkach międzynarodowych" Agata Ziętek s. 204-207
Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za 2000 rok. s. 209-217