Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
1997, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska - Ameryka Łacińska : powojenne skutki dyplomatyczno-konsularne Hanna Dumała s. 7-25
Podstawy i uzasadnienie tożsamości politycznej obozu piłsudczykowskiegp (1926-1939) Waldemar Paruch s. 27-45
"Zapluty karzeł" czyli fragment dziejów stosunków między Narodową Demokracją a Józefem Piłsudskim w latach 1918-1921 Ewa Maj s. 47-58
Tadeusza Dzieduszyckiego utopia technokratyczna Włodzimierz Mich s. 59-65
O rewolucji Marek Chmaj s. 77-88
Kryterium ideologiczne i programowe w klasyfikacji partii politycznych Wojciech Sokół s. 1, 89-98
Partie polityczne w mechanizmach demokracji parlamentarnej Wojciech Sokół Marek Żmigrodzki s. 99-108
Wykonawcza działalność Rady Ministrów w okresie przekształceń ustrojowych Zbigniew Szeliga s. 109-120
Prawica w wyborach prezydenckich '95 : proces wyłaniania kandydatów Bożena Dziemidok s. 121-138
Racja stanu Kuby Katarzyna Krzywicka s. 139-158
Asioka jako twórca buddyzmu społecznego Maria Marczewska-Rytko s. 159-168
Euroregion "Bug" jako instrument działania i przedmiot poznania Andrzej Miszczuk s. 169-177
Skutki polityczne nowelizacji prawa azylowego w Republice Federalnej Niemiec Marek Montewka s. 179-190
"Religia i Kościół Rzymskokatolicki w polskiej myśli politycznej 1919-1939", red. J. Jachymek, Lublin 1995 : [ recenzja] Bogdan Szmulik Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Ekonomia społeczna według koncepcji Stanisława Grabskiego", Stanisław Wójcik, Lublin 1995 : [recenzja] Ewa Maj Stanisław Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"Radicalism in Minnesota 1900-1960. A Survey of Selected Sources", Carl Ross, St. Paul 1994 : [recenzja] Maria Marczewska-Rytko s. 197-198
"Status prawny partii politycznych w Polsce", Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki, Toruń 1995 : [recenzja] Monika Kowalska Marek Chmaj (aut. dzieła rec.) Marek Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 198-200
"O istocie akceptacji władzy państwowej", Grzegorz Leopold Seidler, Lublin 1995 : [recenzja] Zbigniew Szeliga Grzegorz Leopold Seidler (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Ludowcy w polskim życiu politycznym w XX wieku. Sojusznicy - przeciwnicy - wrogowie" : [sprawozdanie z sesji naukowej] Włodzimierz Mich s. 202-203
"Teoria partii politycznych", Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki, Wojciech Sokół, Lublin 1995 : [recenzja] Małgorzata Podolak Marek Chmaj (aut. dzieła rec.) Wojciech Sokół (aut. dzieła rec.) Marek Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Wstęp do badań politologicznych", Andrzej Chodubski, Gdańsk 1995 : [recenzja] Waldemar Paruch Andrzej Chodubski (aut. dzieła rec.) s. 205-207