Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
2003, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyplomacja prewencyjna Unii Europejskiej w pozimnowojennej Europie Magdalena Macioszek s. 7-23
Położenie i rola Polski w europejskiej przestrzeni geopolitycznej po 1989 roku Piotr Bartosiewicz s. 25-39
Historyczne uwarunkowania konflikty serbsko-albańskiego : do roku 1918 Konrad Pawłowski s. 41-55
Serbołużyczanie w Niemczech Aneta Golecka s. 57-69
Refugee rights protection at the Center for Refugees in Lublin Elwira Górna s. 1, 71-78
Ograniczenia w pociąganiu do odpowiedzialności karnej posłów i senatorów w Konkstytucji z 2 IV 1997 roku Zbigniew Szeliga s. 79-91
Polityczny wymiar odpowiedzialności konstytucyjnej człownków Rady Ministrów Monika Kowalska s. 93-107
Samorząd terytorialny miasta stołecznego Warszawy Katarzyna Alicja Kuć s. 109-119, 3
Planowanie strategiczne jako czynnik rozwoju gminy : aspekt partycypacji społecznej Mariusz Wiktor Sienkiewicz Teresa Szot-Gabryś s. 123-132
Współczesny esej polityczny jako forma komunikacji społecznej : pytania i propozycje Wiesława Woźniak s. 133-142
Obraz Kościoła rzymskokatolickiego w tygodniu "Myśl Polska" i "Nowa Myśl Polska" na przełomie XX i XXI wieku Ewa Maj s. 143-158
Zygmunt Balicki o wychowaniu narodowym Aneta Dawidowicz s. 159-172
Wizerunek medialny Andrzeja Leppera Agnieszka Kwiatek s. 173-184
"Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji. Rozważania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku", redakcja naukowa J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) Waldemar Paruch (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Prasa dawna i współczesna", red. B. Kosmanowej, cz. 1-3, Lublin 2000-2002 : [recenzja] Iwona Hofman Bogumiła Kosmanowa (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm, Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce", Marcin Zaremba, Warszawa 2001 : [recenzja] Ewa Maj Marcin Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 190-195
"Diaspory", pod red. jana E. Zamojskiego, Warszawa 2001 : [recenzja] Elżbieta Michalik Jan E. Zmojski (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce", red. B. Szmulik i M. Żmigrodzki, Lublin 2002 : [recenzja] Elżbieta Michalik Bogusław Szmulik (aut. dzieła rec.) Marek Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Druga wielka emigracja 1945-1990", Andrzej Friszke, Paweł Machcewicz, Rafał Habielski, Warszawa 1999 : [recenzja] Marcin Wichmanowski Andrzej Friszke (aut. dzieła rec.) Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Narodowa Demokracja w województwie lubelskim w latach 1919-1928" Ewa Maj, Lublin 2002 : [recenzja] Alicja Wójcik Ewa Maj (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"Samorząd lokalny w Polsce - społeczno-polityczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania : ogólnokrajowa konferencja naukowa w Lublinie w dniach 27-28 marca 2003 roku Katarzyna Alicja Kuć Monika Sidor s. 205-207
Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za rok 2001 Aneta Dawidowicz Marcin Wichmanowski s. 210-217