Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
1999, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Jan Jachymek : sylwetka naukowa i zawodowa Alicja Wójcik s. 1-8
Działalność naukowa : bibliografia prac Profesora zw. dr. hab. Jana Jachymka i prac napisanych pod Jego naukowym kierunkiem Waldemar Paruch Marcin Wichmanowski s. 9-25
Myśl polityczna : refleksje metodologiczne o pojęciu Waldemar Paruch s. 27-40
Hierarchia preferencji uczestnika stosunków politycznych z punktu widzenia teorii gier Ziemowit Jacek Pietraś s. 41-50
Polityczne aspekty dyskusji wokół prawa rzymskiego w Polsce w XIX i początkach XX wieku Marek Kuryłowicz s. 51-58
Włodzimierz książę Światopełk-Czetwertyński (1837-1918) : szkic do portretu Albin Korpukowniak s. 59-70
Aleksander Świętochowski a chłopski ruch zaraniarski w Królestwie Polskim Witold Stankiewicz s. 71-85
Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wizja przyszłej Polski Wiesław Śladkowski s. 87-93
Z listów chłopów emigrantów Helena Brodowska-Kubicz s. 95-106
Idea Polski Ludowej w myśli politycznej Wincentego Witosa i Stanisława Thugutta Alicja Wójcik s. 107-117
Wizja wsi polskiej w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego Ewa Maj s. 119-126
Koncepcje pokojowej i integrującej się Europy w myśli politycznej ruchu ludowego Stanisław Michałowski s. 127-137
Samorząd w myśli politycznej Aleksandra Bogusławskiego Marcin Wichmanowski s. 139-146
Wieś w myśli politycznej ,,Buntu Młodych” i ,,Polityki” Włodzimierz Mich s. 147-157
Aktywność społeczno-polityczna chłopów polskich IV Stanach Zjednoczonych w latach 1918-1939 Tadeusz Radzik s. 159-165
Stanowisko NPR wobec narodu, klasy społecznej i państwa narodowego Antoni Czubiński s. 167-175
Geografia polityczna Kresów Wschodnich w latach 1922-1930 Eleonora Mietlicz s. 177-187
Wybrane problemy obronności w myśli politycznej II Rzeczypospolitej Jan Figat s. 189-202
Wolności, prawa i obowiązki obywatelskie w myśli politycznej Jerzego Kuncewicza (1893-1984) Anna Ciesielczuk s. 203-209
Zarys głównych elementów agraryzmu Roman Tokarczyk s. 211-224
Rozmowy o ziemskich marnościach : problemy majątkowe Kościoła w rozmowach przedkonkordatowych 1924-1925 Jacek Maria Majchrowski s. 225-231
Polskie koncepcje integracyjne Europy Podziemnej 1939-1945 Piotr Matusak s. 233-244
Wojenne losy Stanisława Thugutta Józef Ryszard Szaflik s. 245-249
Franciszek Bartłomowicz - ,,Grzmot” dowódca Batalionów Chłopskich w Obwodzie Tomaszów Lubelski i jego konflikt z Armią Krajową Zygmunt Mańkowski s. 251-262
Imperium Słowiańskie Konfederacji Narodu : przyczynek do dziejów polskiej myśli politycznej Kazimierz Przybysz s. 265-268
O Polakach i Ukraińcach inaczej : refleksje na marginesie polityki RP Maria Turlejska s. 269-275
Stanisław Mikołajczyk o komunizmie i komunistach Antoni Mieczkowski s. 277-282
Skonfiskowano w ,.Gazecie Ludowej” Janusz Gmitruk s. 283-288
Pogrom Żydów kieleckich (4 lipca 1946 r.) w świetle polskiej prasy emigracyjnej Mieczysław Adamczyk s. 289-300
Okrągły Stół w Polsce. Ustrój polityczny w koncepcjach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego Krystyna Trembicka s. 301-314
Od Okrągłego Stołu do utworzenia rządu T. Mazowieckiego : kierunki i efekty ewolucji politycznej Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Stanisław Dąbrowski s. 315-323
Polskie Stronnictwo Ludowe - Odrodzenie (listopad 1989 - maj 1990) Wojciech Stępień s. 325-337
Kontrasty między tradycją historyczną i obecną sytuacją ruchu ludowego w Polsce Michał Śliwa s. 339-346
Status mniejszości narodowych w Polsce współczesnej Grzegorz Janusz s. 347-368
Ideologia i ruch polityczny współczesnego konserwatyzmu Edward Olszewski s. 369-381
Neoliberalizm jako nowa ortodoksja ideologiczna Józef Kukułka s. 383-393
Ewolucja idei sprawiedliwości w doktrynie społecznej Johna Raw Isa Marian Jelenkowski s. 395-405
Status prawny mniejszości narodowych w Bułgarii Marek Żmigrodzki s. 407-412
Sejm a odpowiedzialność konstytucyjna członków Rządu w latach 1989-1997 Zbigniew Szeliga s. 413-421
Kwestia chłopska w Polsce w okresie przemian rynkowych Jan Zalewa s. 423-428
Summary : The State - Peasant activists - Political thought : Festschrift dedicated to Professor Jan Jachymek on his 60th birthday Marcin Wichmanowski s. 429-435