Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
2000, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trójkąt Weimarski jako przykład triady międzynarodowej Ziemowit Jacek Pietraś s. 7-22
Asemityzm czy antysemityzm? : próba dyskusji na łamach "Myśli Narodowej" w latach 1921-1925 Ewa Maj s. 23-30
Okrągły Stół w Polsce : koncepcje zmiany systemu politycznego Krystyna Trembicka s. 31-48
Sprawy polskie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Małgorzata Misztal-Walentek s. 49-70
Instytucjonalizacja Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej : pomiędzy izolacją a relewancją polityczną Wojciech Sokół Marek Żmigrodzki s. 71-87
Via Intermare w strategii rozwoju Euroregionu Bug Maciej Bałtowski Andrzej Miszczuk s. 89-110
Partia Konserwatywna (1992-1997) Bogdan Borowik s. 111-120
"Decydowanie polityczne", Ziemowit Jacek Pietraś, Warszawa-Kraków 1998 : [recenzja] Agata Ziętek Ziemowit Jacek Pietraś (aut. dzieła rec.) s. 121-122
"Roman Rybarski o narodzie, ustroju i gospodarce", wstęp, wybór i opracowanie Szymon Rudnicki, Warszawa 1997 : [recenzja] Ewa Maj Szymon Rudnicki (aut. dzieła rec.) s. 122-125
"Jakub Bojko 1857-1943", Bogusław Kasperek, Lublin 1998 : [recenzja] Marcin Wichmanowski Marcin Kasperek (aut. dzieła rec.) s. 125-126
"Błażej Stolarski 1889-1939 : życie, działalność, poglądy", Antoni Mieczkowski, Lublin 1998 : [recenzja] Eleonora Kirwiel Antoni Mieczkowski (aut. dzieła rec.) s. 126-127
"Konserwatyzm. Zdziejów filozofii politycznej", Ryszard Skarzyński, Warszawa 1998 : [recenzja] Bogdan Borowik Ryszard Skarzyński (aut. dzieła rec.) s. 127-128
"Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-1995 : zarys historii politycznej Polski", Antoni Dudek, Kraków 1997 : [recenzja] Krystyna Trembicka Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) s. 128-129
"Referendum w Polsce i w Europie Wschodniej", praca zbiorowa pod red. M. T. Staszewskiego i D. Waniek, Warszawa 1996 : [recenzja] Tomasz Bichta M. T. Staszewski (aut. dzieła rec.) D. Waniek (aut. dzieła rec.) s. 130-131
"Człowiek w zagrożonym środowisku. Z podstawowych zagadnień sozologii", Józef Marceli Dołęga, Warszawa 1998 : [recenzja] Małgorzata Podolak Józef Marceli Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 131-133
"Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka", praca zbiorowa pod red. Olgierda Sochackiego, Wydawnictwo Gdańskie : [recenzja] Agnieszka Pawłowska Olgierd Sochacki (aut. dzieła rec.) s. 134-137
"Wolność w eterze", Jacques Semelin, Lublin 1999 : [recenzja] Lidia Pokrzycka Jacques Semelin (aut. dzieła rec.) s. 137-138
"Rosyjskie media i dziennikarstwo czasów przełomu (1985-1997)", Janusz Adamowski, Warszawa 1998 : [recenzja] Lidia Pokrzycka Janusz Adamowski (aut. dzieła rec.) s. 138-139
"Media lokalne i regionalne a demokracja na szczeblu lokalnym", red. Wojciech Furman, Kazimierz Wolny, Rzeszów 1998 : [recenzja] Bogdan Borowik Wojciech Furman (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wolny (aut. dzieła rec.) s. 140-141
"Wzór osobowy ludowca w XX wieku" : [sprawozdanie z sesji naukowej] Marcin Wichmanowski s. 141-143
Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za lata 1996-1998 Waldemar Paruch Krystyna Trembicka s. 145-165