Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
1995/1996, Tom 2/3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Afryka we współczesnej gospodarce światowej Hanna Dumała s. 9-24
Stereotypy sąsiadów w polskiej opinii publicznej Czesław Maj s. 25-35
Euroregiony - nowa forma współpracy Polski z sąsiadami Andrzej Miszczuk s. 37-45
Ludowcy wobec socjalistów w II Rzeczypospolitej Jan Jachymek s. 47-61
Podstawowe determinanty aktywności politycznej : rozważania nad paradygmatem ideologii piłsudczykowskiej (1926-1939) Waldemar Paruch s. 63-91
Poglądy Komunistycznej Partii Polski w kwestii władzy państwowej Krystyna Trembicka s. 93-110
Własność prywatna w myśli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego w II i III Rzeczypospolitej Włodzimierz Mich s. 111-123
Stanisław Thugutt o drogach do władzy Alicja Wójcik s. 125-139
Teoretyczne a historyczne poznanie zjawisk ekonomicznych w koncepcji Stanisława Grabskiego Stanisław Wójcik s. 141-154
Willy Brandt — teoretyk niemieckiej socjaldemokracji i polityk (do 1914 r-) Bogumił Szmulik s. 155-167
Aksjologiczne elementy polityki Marek Żmigrodzki s. 169-184
O podstawowych kategoriach politologicznych Marek Chmaj Marek Żmigrodzki s. 185-196
Przyczynek do wyjaśnienia pojęcia: polityka Marek Chmaj s. 197-206
„Prezydencjalizm” V Republiki Francuskiej Bożena Dziemidok s. 207-218
Z zagadnień skuteczności rządowych inicjatyw ustawodawczych Zbigniew Szeliga s. 219-229
Legitymizacja systemu politycznego — jako kategoria analityczna Wojciech Sokół s. 231-242
Upadek partii politycznej na przykładzie Związku Ludowo-Narodowego (1919-1928) Ewa Maj s. 243-262
Likwidacja samorządu rolniczego w 1946 roku Stefan Stępień s. 263-272
Polscy uchodźcy wojenni w Skandynawii (1939-1946) Edward Olszewski s. 1, 273-287
Populizm a procesy modernizacyjne na gruncie latynoamerykańskim Maria Marczewska-Rytko s. 289-304
Możliwości zastosowań technik informacyjnych w ośrodkach decydowania politycznego Agnieszka Pawłowska s. 305-315
"Teoria polityki. Podstawy metodologiczne politologii empirycznej", Barbara Krauz-Mozer, Władysław Szostak, Kraków 1993 : [recenzja] Waldemar Paruch Barbara Krauz-Mozer (aut. dzieła rec.) Władysław Szostak (aut. dzieła rec.) s. 315-320
Polityka narodowościowa państw Europy Środkowowschodniej Bronisław Pasierb s. 320-325
"Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej : dzieje, idee", Marek Waldenberg, Warszawa 1992 : [recenzja] Waldemar Paruch Marek Waldenberg (aut. dzieła rec.) s. 325-330
"Przemiany narodowościowe na Białorusi", Piotr Eberchardt, Warszawa 1994 : [recenzja] Andrzej Miszczuk Piotr Eberchardt (aut. dzieła rec.) s. 330-332
"Polacy w Rosji mówią o sobie", t. 1 i 2, pod red. Edwarda Walewandera, Lublin 1994 : [recenzja] Edward Olszewski Edward Walewander (aut. dzieła rec.) s. 332-333
"Prairie populism. The fate of agrarian radicalism in Kansas, Nebraska, and Iowa, 1880-1892", Jeffrey Ostler, Kansas 1993 : [recenzja] Maria Marczewska-Rytko. Maria Marczewska-Rytko Jeffrey Ostler (aut. dzieła rec.) s. 333-337
"Polacy i Polonia w rdzennej Austrii w XIX i XX wieku", Władysław S. Kucharski, Lublin-Wiedeń 1994 : [recenzja] Włodzimierz Spaleniak Władysław S. Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 337-339
"Władza i społeczności lokalne w procesie przeobrażeń ustrojowych", praca zbiorowa pod red. Piotra Dobrowolskiego, Katowice 1994 : [recenzja] Marek Chmaj Marek Żmigrodzki Piotr Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 339-342
"Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX i XX wieku", t. 1, praca zbiorowa pod red. Marcelego Kosmana, Poznań 1994/95, s. 189 [recenzja] Mieczysław Łojek Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 342-344
"Ignacy Chrzanowski jako badacz literatury i profesor", cz. 1, Mieczysław Łojek, Bydgoszcz 1992 : [recenzja] Lech Ludorowski Mieczysław Łojek s. 344-346
"Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech (1923-1939)", Marek Masnyk, Opole 1994 : [recenzja] Tomasz Browarek Marek Masnyk (aut. dzieła rec.) s. 346-348
Świat i Polska końca XX wieku : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 30 lecia politologii w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, Lublin dnia 10 grudnia 1994 roku Waldemar Paruch s. 348-352
"Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowowschodniej", Lublin 3-4 października 1994 : [sprawozdanie] Andrzej Miszczuk s. 352-354
Stulecie "Strzechy" w Polsce i Austrii [sprawozdanie z obchodów rocznicy] Elżbieta Michalik s. 354-357
Seminarium "Kobieta w polityce i życiu społecznym" : [sprawozdanie] Elżbieta Sawa-Czajka s. 357-358
Inauguracja pracy naukowej Zakładu Dziennikarstwa : [sprawozdanie] Renata M. Choroś s. 358-361