Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
1998, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział podmiotów pozarządowych w międzynarodowej współpracy ekologicznej Marek Pietraś s. 9-30
Stosunki Kuby z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów Katarzyna Krzywicka s. 31-44
Problem autonomii Królestwa Polskiego w myśli politycznej Róży Luksemburg Krystyna Trembicka s. 45-62
Romana Dmowskiego broszura „Kościół, naród i państwo” Ewa Maj s. 63-74
Między dziedzictwem a współczesnością, czyli o podstawach ideologicznych myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926-1939) Waldemar Paruch s. 75-103
Rodzina w myśli politycznej polskich konserwatystów (1918-1939) Włodzimierz Mich s. 105-116
Partie polityczne w systemie politycznym Niemiec Marek Chmaj s. 1, 117-131
System partyjny współczesnej Szwajcarii Wojciech Sokół s. 133-149
Kwestia kontroli konstytucyjności prawa w Polsce w latach 1918-1982 Bogumił Szmulik Marek Żmigrodzki s. 152-167
Rządowe inicjatywy ustawodawcze w latach 1989-1995 Zbigniew Szeliga s. 169-187
Building communitarian democracy in Poland Agnieszka Pawłowska s. 189-199
Wpływ granicy na przemiany sieci miast pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego Waldemar A. Gorzym-Wilkowski Andrzej Miszczuk s. 202-212
Ludność anglosaska i celtycka w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej : struktura i rozmieszczenie Lidia Pokrzycka s. 213-229
"Nonmilitary aspects of security. A system approach", Dietrich Fischer, Genewa 1993 : [recenzja] Marek Pietraś Dietrich Fischer (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Między apologią a negacją", Henryk Cimek, Lublin 1995 : [recenzja] Krystyna Trembicka Henryk Cimek (aut. dzieła rec.) s. 234-237
"Protokoły posiedzeń Prezydium Krajowej Rady Narodowej 1944-1947", wybór, wstęp i oprac. Jerzy Kochanowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Stefan Stępień Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 236-240
"Typologia systemów bezpieczeństwa w XIX i XX wieku", Waldemar Paruch, Krystyna Trembicka, Lublin 1996 : [recenzja] Agnieszka Pawłowska Waldemar Paruch (aut. dzieła rec.) Krystyna Trembicka (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej", red. nauk. prof. Jacek M. Majchrowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Ewa Maj Czesław Maj Jacek M. Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 243-244
"Zimna wojna: sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne w radziecko-amerykańskiej rywalizacji", Włodzimierz Malendowski, Poznań 1994 : [recenzja] Waldemar Paruch Włodzimierz Malendowski (aut. dzieła rec.) s. 244-248
"Gwarancje wolności wypowiedzi w Europie Zachodniej", Roman Bartoszcze, Kraków 1995 : [recenzja] Elżbieta Sawa-Czajka Roman Bartoszcze (aut. dzieła rec.) s. 248-249
"Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985-1989", Jan Skórzyński, Warszawa 1995 : [recenzja] Krystyna Trembicka Jan Skórzyński (aut. dzieła rec.) s. 250-253
"Tablice historyczne", Warszawa 1996 : [recenzja] Czesław Maj Ewa Maj s. 253-254
"Śląski Przegląd Medioznawczy. Katalog prasy-radia-telewizji '96 województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego", Katowice 1996 : [recenzja] Krzysztof Czerwiecki Elżbieta Sawa-Czajka s. 254-255
"Politologia w szkolnictwie wy zszym w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju", Janów k. Chełma, 19-21 września 1996 roku : [sprawozdanie z konferencji] Maria Marczewska-Rytko s. 255-257
"Ziemia, władza i oświata dla ludu - historia i współczesność", Warszawa, 17-18 października 1996 r. : [sprawozdanie z konferencji] Waldemar Paruch s. 257-259
Międzynarodowa konferencja: "Emigracja polska w Skandynawii", Lublin 6-8 listopada 1996 roku : [sprawozdanie] Elzbieta Michalik s. 259-260
"Administracja publiczna w Polsce - wyzwania edukacyjne", Lublin 16-17 marca 1998 roku : [sprawozdanie z konferencji] Zbigniew Adamowicz s. 261-263
Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za lata 1994-1995 Waldemar Paruch Krystyna Trembicka s. 263-276