Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
1994, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wydział Politologii Jan Jachymek s. 7-22
Europa Środkowa, Europa Środkowowschodnia - geopolityczne a historyczno-kulturowe rozumienie pojęć Andrzej Czarnocki s. 23-35
Region jako pojęcie nauki o stosunkach międzynarodowych Hanna Dumała s. 37-45
Dylematy bezpieczeństwa w postzimnowojennym świecie Marek Pietraś s. 47-70
Teologia wyzwolenia Krystyna Krzywicka s. 72-79
Stanisław Thugutt a Józef Piłsudski Alicja Wójcik s. 81-93
Stanisław Grabski a Fryderyk Skarbek Stanisław Wójcik s. 95-105
Problem tradycji narodowych w myśli politycznej Komunistycznej Partii Polski w okresie międzywojennym Krystyna Trembicka s. 107-117
Perspektywy systemu politycznego Unii Europejskiej Andrzej Dumała s. 119-137
System partyjny V Republiki Francuskiej Bożena Dziemidok s. 139-149
Przygotowanie i uchwalenie ustaw w sprawie referendum 1946 roku Stefan Stępień s. 151-164
Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1947-1952 Zbigniew Szeliga s. 165-176
Ewolucja ustawodawstwa o partiach politycznych w Polsce do 1990 r. Marek Chmaj s. 177-185
Ekonomiczne podstawy demokracji lokalnej w Polsce Andrzej Miszczuk s. 187-196
Organizacje kobiece w Polsce w procesie transformacji systemu politycznego (1989-1993) Elżbieta Sawa-Czajka s. 197-205
The state centered approaches on revolution and civil conflict Beata B. Rybczynski s. 207-214
Ruch konserwatywny w systemie politycznym II Rzeczypospolitej Włodzimierz Mich s. 215-227
Zastosowanie techniki informacyjnej a struktura sprawowania władzy - główne koncepcje i stan faktyczny Agnieszka Pawłowska s. 229-237
Life imprisonment : in the light of standards of protection of human rights Zbigniew Hołda s. 239-247
Prawo i bezprawie w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego w latach 1926-1939 : między siłą i prawem czyli idea „pasa neutralnego” w polityce Waldemar Paruch s. 249-271
"Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej XX wieku", pod red. Jana Jachymka, Lublin 1992 : [recenzja] Jan Jachymek Alicja Wójcik s. 273-276
"Koncepcje społeczno-polityczne Stanisława Grabskiego, Witold Wojdyło, Toruń 1933 : [recenzja] Stanisław Wójcik Witold Wojdyło (aut. dzieła rec.) s. 276-279
"Friedensproject Europa, Shurkamp Verlag", Dieter Senghaas, Frankfurt nad Menem 1992 : [recenzja] Marek Pietraś Dieter Senghaas s. 279-281
"Religia i Kościół rzymskokatoliocki w polskiej myśli politycznej (1918-1993)", Lublin 9-10 XII 1993 roku : [sprawozdanie z konferencji] Waldemar Paruch s. 281-283