Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
2006, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w świetle Traktatu Konstytucyjnego Beata Piskorska s. 7-18
Reakcje społeczności międzynarodowej na "władzę" korporacji transnarodowych Katarzyna Piórko s. 19-33
Status prawny gmin w państwach Europy Zachodniej Agnieszka Suwała s. 35-46
Od centralizmu do autonomii : problem ustanowienia i funkcjonowania samorządu w brytyjskiej prowincji Irlandii Północnej w latach 1921-1999 Szymon Bachrynowski s. 47-60
Prawa językowe mniejszośći narodowych w republice Austrii na przykładzie mniejszości słoweńskiej i chorwackiej Ewa Godlewska s. 61-71
Skład i organizacja wewnętrzna Rady Ministrów w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku Krystyna Leszczyńska s. 73-81
Episkopat Polski wobec integracji Europejskiej Jowita Wrotkowska s. 83-92
Cechy charakterystyczne obszaru Kresów Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej okresu międzywojennego Eleonora Kirwiel s. 93-105
Zbigniew Balicki wobec idei socjalizmu Aneta Dawidowicz s. 107-122
Interfejsy mediów cyfrowych - dalsza emancypacja obrazów czy szansa na ich zdetronizowanie? Piotr Celiński s. 123-131
A Good Man and a Good Citizen : The Problem of Morality in Public Sphere Waldemar Bulira s. 133-141
"Religia, cywilizacja, rozwój. Wokół idei Jana Stachniuka", Bogumił Grott, Kraków 2003 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Bogumił Grott (aut. dzieła rec.) s. 143-145
"Demokratyczna geneza nacjonalizmu. Intelektualne korzenie ruchu narodowodemokratycznego", Nikodem Bończa-Tomaszewski, Warszawa 2001 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Nikodem Boncza-Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 146-150
"Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich", Irena Pietrzyk, Warszawa 2004 : [recenzja] Krzysztof Hetman Irena Pietrzyk (aut. dzieła rec.) s. 150-152
"Na wschód od Zachodu. Jak być z Rosją?", Jerzy Pomianowski, Warszawa 2004 : [recenjza] Iwona Hofman Jerzy Pomianowski (aut. dzieła rec.) s. 152-155
"Parlamentarny nadzór nad sektorem bezpieczeństwa. Zasady, mechanizmy i praktyki", Hans Born, Philip Fluri, Warszawa 2004 : [recenzja] Jarosław Hołub Hans Born (aut. dzieła rec.) Philip Fluri (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Okrągły Stół w Polsce. Studium o porozumieniu politycznym", Krystyna Trembicka, Lublin 2003 : [recenzja] Jan Jachymek Krystyna Trembicka (aut. dzieła rec.) s. 157-159
"How Russia is Not Ruled. Reflections on Russian Political Development", Allen C. Lynch, Cambridge 2004 : [recenzja] Tomasz Kapuśniak Allen C. Lynch (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"Kształtowanie wizerunku", pod redakcją Beaty Ociepki, Wroclaw 2005 : [recenzja] Wiesława Woźniak Beata Ociepka (aut. dzieła rec.) s. 162-165
IV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu "Przyszłość cywilizacji Zachodu - Człowiek i państwo", Lublin, 27 kwietnia 2005 : [sprawozdanie] Jowita Wrotkowska s. 167-169
'Kultura' paryska - Twórcy - Dzieło - Recepcja", Lublin, 20-21 IX 2005 : [sprawozdanie z konferencji] Agata Fijuth s. 169-170
Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za rok 2002. s. 171-183
Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za rok 2003. s. 186-192
Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za rok 2004. s. 193-200