Tytuł Świat Tekstów. Rocznik Słupski
ISSN 2083-4721
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Świat Tekstów. Rocznik Słupski
2011, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskurs polskiej krytyki romantycznej wobec inności : (Brodziński – Mickiewicz – Mochnacki) : rekonesans Michał Kuziak s. 5-14
Powieść poetycka wobec autobiografii Agnieszka Wnuk s. 15-34
"Lilla Weneda" Juliusza Słowackiego a romantyczna teoria podboju : problem z lekturą historiozoficzną dzieła Renata Majewska s. 35-57
Gender, Queer i dorastanie – baśnie Hansa Christiana Andersena Grażyna Lasoń-Kochańska s. 59-72
Formacyjny charakter "Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu" Piotra Chmielowskiego Tomasz Sobieraj s. 73-82
Scenariusze fantazmatyczne Bolesława Leśmiana Dorota Wojda s. 83-109
Iwaszkiewicz i barok(i) Anna Łozowska-Patynowska s. 111-127
Muzyka w przedwojennej twórczości poetyckiej Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Anna Tenczyńska s. 129-149
Skaza Żydowskości – problem tożsamości etnicznej w tekstach poetyckich z czasów zagłady Beata Przymuszała s. 151-160
Heraklit Miłosza Tomasz Tomasik s. 161-178
Natura – człowiek – kultura w twórczości Janusza Stanisława Pasierba Agnieszka Reszczyk s. 179-192
"Anioł historii – Demon historii" Bernadetta Żynis s. 193-204
Cyberpunk : pomiędzy technologią a kontrkulturą Adam Pomieciński s. 205-213
Postać w dramacie Robert Boroch s. 215-250
Ujarzmienie pejzażu, czyli o możliwościach teatru plenerowego Anna Sobiecka s. 251-261
Kreator teatralnej wspólnoty Andrzej Żurowski s. 263-280
Sztuka – społeczeństwo – naród : poglądy filozoficzno-estetyczne Władysława Mieczysława Kozłowskiego, czyli o długim trwaniu pozytywizmu Marcin Gloger s. 281-289