Tytuł Rocznik Prasoznawczy
ISSN 1897-5496
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Rocznik Prasoznawczy
2007, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji. s. 7-8
Zasady i formy przeciwdziałania procesom koncentracji na wybranych rynkach medialnych Unii Europejskiej Marian Gierula s. 11-32
Współczesna polska prasa opinii Tomasz Mielczarek s. 33-53
"Życie Częstochowy" w latach 1989-2003 Jolanta Dzierżyńska s. 55-70
Rosyjski rynek prasy : analiza i perspektywy Aleksander Oskin s. 71-79
Osobowość a podatność na wpływ reklamy telewizyjnej : prezentacja i analiza wyników badań własnych Agnieszka Turska-Kawa s. 83-103
Dziennikarstwo, reklama, PR : gdzie są granice? Władimir Tułupow Patrycja Szostak (tłum.) s. 105-114
Co z tą genologią? Anna Mielczarek s. 115-122
Stefan Ślązak : szkic biograficzny z dziejów dziennikarstwa muzycznego na Śląsku Dariusz Rott s. 123-129
Wykorzystanie narzędzi wewnętrznego public relations w działalności uczelni : na przykładzie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu Michał Kaczmarczyk s. 131-141
"Dziennikarze po komunizmie", Stanisław Mocek, Warszawa 2006 : [recenzja] Tomasz Mielczarek Stanisław Mocek (aut. dzieła rec.) s. 145-147
"Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. T. 2", oprac. Dariusz Rott, Michał Kaczmarczyk, Katowice-Sosnowiec 2005 : [recenzja] Barbara Pytlos Michał Kaczmarczyk (aut. dzieła rec.) Dariusz Rott (aut. dzieła rec.) s. 149-152