Tytuł Literary Studies in Poland
ISSN 0137-4192
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Literary Studies in Poland
1988, Tom 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Les dilemmes de l'historien de la littérature Henryk Markiewicz Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 8-29
La critique littéraire considérée comme un objet d'étude d'histoire littéraire Janusz Sławiński Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 31-54
Metaphor and Its Cultural Background Teresa Dobrzyńska Zygmunt Nierada (tłum.) s. 55-67
Metaphor and Interpretation Edward Balcerzan Zygmunt Nierada (tłum.) s. 69-87
"Teoria i interpretacja. Szkice literackie", Kazimierz Bartoszyński, Warszawa 1985 : [recenzja] Wojciech Tomasik Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 89-99
"Semantyka wypowiedzi poetyckiej", Aleksandra Okopień-Sławińska, Wrocław 1985 : [recenzja] Ryszard Nycz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Tomasz Stróżyński (tłum.) s. 99-111
"Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu", Ryszard Nycz, Wrocław 1984 : [recenzja] Andrzej Kublik Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Tomasz Stróżyński (tłum.) s. 111-119
Note on contributors. s. 120