Tytuł Literary Studies in Poland
ISSN 0137-4192
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Literary Studies in Poland
1979, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literary Aspects of thePolish Enlightenment Mieczysław Klimowicz Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 7-26
Le rôle de l'écrivain dans la culture des Lumières polonaises Zdzisław Libera Lucjan Grobelak (tłum.) s. 27-43
Remarques sur la culture littéraire de la seconde moitié du XVIIIe s. en Pologne Teresa Kostkiewiczowa Lucjan Grobelak (tłum.) s. 45-66
Descriptive Poem Alina Witkowska Leon Szwajcer (tłum.) s. 67-80
La prose - menues formes génologiques Przemysława Matuszewska Lucjan Grobelak (tłum.) s. 81-95
Rococo Edmund Rabowicz Catherine Maire (tłum.) s. 97-110
"Oświecenie", Mieczysław Klimowicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Alina Siomkajło Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 111-113
"Słownik literatury polskiego oświecenia", pod red. Teresy Kostkiewiczowej, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 114-117
"Problemy kultury literackiej polskiego Oświecenia", pod red. Teresy Kostkiewiczowej, Wrocław 1978 : [recenzja] Jerzy Snopek Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 117-122
"Problemy literatury polskiej okresu oświecenia ", pod red. Zbigniewa Golińskiego, Wrocław 1977 : [recenzja] Alina Siomkajło Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 122-132
"Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia", Teresa Kostkiewiczowa, Warszawa 1975 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 132-139
"Europejskie źródła teorii językowych w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Studia z dziejów teorii języka i gramatyki", Zofia Florczak, Wrocław 1978 : [recenzja] Barbara Otwinowska Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) Leon Szwajcer (tłum.) s. 139-144
"Język a poezja. Studia z dziejów świadomości językowej i literackiej oświecenia i romantyzmu", Zdzisława Kopczyńska, Wrocław 1976 : [recenzja] Zdzisława Kopczyńska Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 144-152
"Oświeceni wśród pól elizejskich. Rozmowy zmarłych - recepcja - twórczość oryginalna", Zofia Sinko, Wrocław 1976 : [recenzja] Zofia Sinko Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 152-154
"Teatr w Polsce w XVIII wieku", Karyna Wierzbicka-Michalska, Warszawa 1977 : [recenzja] Alina Siomkajło Karyna Wierzbicka-Michalska (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 154-160
"Ulotna poezja patriotyczna Oświecenia (1774-1797)", oprac. Roman Kaleta, Wrocław 1977 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 160-161