Tytuł Literary Studies in Poland
ISSN 0137-4192
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Literary Studies in Poland
1981, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Salomé et l'Androgyne : misogynie et émancipation de la femme Maria Podraza-Kwiatkowska Lucjan Grobelak (tłum.) s. 7-25
Constructive Parody: Gombrowicz's "Pornografia" Michał Głowiński s. 27-46
New Trends in Polish Poetry (1945-1965) Janusz Sławiński Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 47-62
Qui es-tu? Jan Błoński Yolande Lamy Grumm (tłum.) s. 63-87
Names for Simplicity Jerzy Kwiatkowski Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 89-100
Czyżewski the Poet Kazimierz Wyka Bogusław Lewandowski (tłum.) s. 101-107
Czyżewski's "Pastorals" Kazimierz Wyka Bogusław Lewandowski (tłum.) s. 109-116
"Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski", Maria Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1975 : [recenzja] Marian Stala Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 117-125
"Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej", Michał Głowiński, Wrocław 1969 : [recenzja] Ryszard Nycz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 125-128
"W kręgu Skamandra", Janusz Stradecki, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Goreń Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 128-132
"Literatura polska 1918-1975", red. Alina Brodzka [et al.], Warszawa 1975 : [recenzja] Marian Płachecki Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 133-136
"Portrety i szkice literackie", Artur Hutnikiewicz, Warszawa [etc.] 1976 : [recenzja] Alina Siomkajło Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 137-143
"Z teorii i praktyki awangardyzmu", Andrzej Lam, Warszawa 1976 : [recenzja] Stanisław Jaworski Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 143-147
"Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 147-149
"Polska proza psychologiczna 1945-1950", Anna Sobolewska, Wrocław 1979 : [recenzja] Anna Sobolewska Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) Grażyna Cendrowska-Werner (tłum.) s. 150-155
Słownik współczesnych pisarzy polskich Jadwiga Czachowska Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 157-158
Etudes des dernières années sur Brzozowski Alina Siomkajło Lucjan Grobelak (tłum.) s. 158-162
"Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku", red. Kazimierz Wyka [et al.], Warszawa 1967-1979 : [recenzja] Irena Wyczańska Krystyna Zielińska (tłum.) s. 162-167
Dans le cercle de la "Chimera" Mirosława Puchalska Lucjan Grobelak (tłum.) s. 168-171
Selecled bibliography of works by Polish Authors Published in Other Languages. s. 172-173