Tytuł Literary Studies in Poland
ISSN 0137-4192
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Literary Studies in Poland
1978, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Editorial A. Korzeniowska (tłum.) s. 7-9
Présentation L. Grobelak s. 10-12
The past and the present day of Polish literary studies Henryk Markiewicz C. Grèce Dąbrowska (tłum.) s. 13-23
Theory of literature in the curriculum of Polish departments at universities Ryszard Handke A. Korzeniowska (tłum.) s. 25-32
Le Chercheur face a l'oeuvre: analyse - interprétation - évaluation Janusz Sławiński L. Grobelak (tłum.) s. 33-69
The place of research on literary folklore Czesław Hernas A. Korzeniowska (tłum.) s. 71-85
Histoire de la littérature et histoire des idées : proposition d'une nouvelle problématisation Maria Janion L. Grobelak (tłum.) s. 87-104
"Słownik terminów literackich", Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1976 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 105-106
"Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa", pod red. Henryka Markiewicza i Janusza Sławińskiego, Kraków 1976 : [recenzja] Z. Bolecki Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 106-118
"Wartość - dzieło - sens. Szkice z filozofii kultury artystycznej", pod red. Jerzego Kmity, Warszawa 1975 : [recenzja] Jerzy Kmita Jerzy Kmita (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 119-123
"Badania nad krytyką literacką", pod red. Janusza Sławińskiego, Wrocław 1974 : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 123-129
"Pomiędzy historią a teorią literatury", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1975 : [recenzja] Ryszard Nycz Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) M.-B. Fedewicz (tłum.) s. 129-132
"Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka", Maria Renata Mayenowa, Wrocław 1974 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) P. Graff (tłum.) s. 132-141
"Komunikacja jęzkowa i literatura", Janusz Lalewicz, Wrocław 1975 : [recenzja] Janusz Lalewicz Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) C. Maire (tłum.) s. 142-149
"Rozważania nad semiologią powieści", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Trzynadlowski Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) A. W. Labuda (tłum.) s. 149-155
"Gatunek staropolski - obiekt i narzędzie poznania historycznoliterackiego", Teresa Michałowska, "Pamiętnik Literacki", nr 2 (1975) : [recenzja] Teresa Michałowska Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 157-160
"Autobiografizm jako metoda konieczna. "Treny" Jana Kochanowskiego", Jerzy Ziomek, [w:] "Biografia - geografia - kultura literacka", Wrocław 1975 : [recenzja] Ryszard Nycz Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 160-163
"Biografia jako język", Edward Balcerzan [w:] "Biografia - geografia - kultura literacka", Wrocław 1975 : [recenzja] Edward Balcerzan Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) P. Graff (tłum.) s. 163-165
"O badaniach układów fabularnych", Kazimierz Bartoszyński, "Pamiętnik Literacki", nr 1 (1976) : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 165-170
"Dialogowość poezji Herberta", Andrzej Lam, "Teksty", nr 1 (1976) : [recenzja] Andrzej Lam Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) P. Graff (tłum.) s. 170-172
"Dwie awangardy - stara i nowa", Stefan Morawski, "Miesięcznik Literacki", nr 3 (1975) : [recenzja] Stefan Morawski Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) Stefan Morawski (tłum.) s. 173-176
"Pomiędzy baśnią a science fiction", Ryszard Handke, "Teksty", nr 1 (1975) : [recenzja] Ryszard Handke Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 176-178
"Tekst użytkowy i tekst literacki w drugiej połowie XIX w.", Zbigniew Jarosiński, "Teksty", nr 4 (1975) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 178-180
"Model komunikacji przekładowej", Jerzy Święch, "Teksty", nr 6 (1975) : [recenzja] Jerzy Święch Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 180-181
Information on conferences and congresses which took place in Poland in the last few years. s. 183
Publishing annoucements. s. 184-186