Tytuł Literary Studies in Poland
ISSN 0137-4192
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Literary Studies in Poland
1989, Tom 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Cracow Avant-garde Stanisław Jaworski Bogdan Lawandowski (tłum.) s. 7-19
Sens de la construction - sens de la coordination : (métamorphoses de la poétique d'avant-garde) Janusz Kryszak Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 21-34
La "phrase métaphorique" chez les avant-gardistes polonais Janusz Sławiński Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 35-66
Motoric Impulse in the Poetry of Julian Przyboś Zdzisław Łapiński Bogdan Lawandowski (tłum.) s. 67-79
On the Avant-garde, Neo-avant-garde and the Case of Postmodernism Stefan Morawski Bogdan Lawandowski (tłum.) s. 81-106
Formalist Literary Philosophy versus Poetics of Futurism Dawid Hopensztand Bogdan Lawandowski (tłum.) s. 107-119
"Ku otchłani. Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905", Teresa Walas, Kraków-Wrocław 1986 : [recenzja] Dariusz Trześniowski Teresa Walas (aut. dzieła rec.) Tomasz Stróżyński (tłum.) s. 121-134
Bibliography of Literary Studies in Poland Maria Bożenna Fedewicz s. 135-148
Note on Contributors. s. 149