Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
ISSN 1508-1117
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
1999, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Suliborski s. 3-5
Za jakim modelem podziału terytorialnego Polski opowiedzieć się? : Wnioski z doświadczeń przeszłości oraz wzorców europejskich Marek Koter s. 7-28
Metodyczne podstawy administracyjno-terytorialnej reorganizacji państwa w warunkach demokratycznych Andrzej Suliborski s. 31-40
Ewolucja funkcji regionotwórczych Łodzi Stanisław Liszewski s. 41-59
Metodyczne i metodologiczne podstawy badań preferencji administracyjnej i poziomu akceptacji reformy terytorialnej oraz związków przestrzennych mieszkańców wybranych gmin regionu łódzkiego Andrzej Suliborski s. 61-71
Społeczne preferencje przynależności administracyjnej mieszkańców południowo-zachodniej części województwa płockiego oraz ich powiązania funkcjonalne i migracyjne Andrzej Suliborski Danuta Walkiewicz s. 73-85
Społeczna percepcja projektów podziału administracyjnego Polski wśród mieszkańców miast i gmin północno-wschodniej części województwa skierniewickiego Krystyna Rembowska s. 87-101
Społeczna percepcja projektów podziału administracyjnego Polski wśród mieszkańców rejonu rawskiego Anita Wolaniuk s. 103-116
Zasięg przestrzenny potencjalnego województwa łódzkiego na terenie pogranicza obecnych województw piotrkowskiego i radomskiego Marek Barwiński Agnieszka Rochmińska s. 117-129
Społeczna percepcja projektów nowego podziału administracyjnego Polski oraz lokalne preferencje administracyjne mieszkańców w rejonie radomszczańskim Mariusz Kulesza Marika Pirveli s. 131-148
Zasięg terytorialny regionu łódzkiego oraz lokalne preferencje podziału administracyjnego niższych szczebli na obszarze ziemi wieluńskiej Marek Sobczyński s. 149-163
Organizacja terytorialna przyszłego województwa łódzkiego : wyniki badań przeprowadzonych w sześciu gminach rejonu sieradzkiego Andrzej Matczak Anna Małgorzata Niżnik s. 161-185
Powiązania przestrzenne, społeczne i ekonomiczne w regionie łódzkim : rejon Poddębice-Turek Sylwia Kaczmarek Jacek Kaczmarek s. 183-197