Tytuł Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa
ISSN 0072-5013
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa
2010, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Wojciech Świątkiewicz s. 7-9
Region i społeczność lokalna w perspektywie socjologicznej Marek S. Szczepański Weronika Ślęzak-Tazbir s. 13-33
Górny Śląsk jako problem polityczny : spojrzenie socjologiczne Jacek Wódz s. 34-51
Województwo śląskie : szanse dla regionu historycznego pogranicza w XX wieku Ryszard Kaczmarek s. 52-69
Procesy demograficzne na Śląsku Barbara Filipczyk-Halladin s. 70-82
Migracje ludności w miastach województwa śląskiego w latach 1977-2006 Franciszek Kłosowski Jerzy Runge s. 83-92
Po prostu Ślązacy : na podstawie wywiadów z osobami, które zadeklarowały narodowość śląską podczas Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku Justyna Kijonka-Niezabitowska s. 93-113
Symbol, czas, struktura : fundamentalizm religijny jako odpowiedź na globalizację Tomasz Warczok s. 117-132
Miejsca symboliczne na Górnym Śląsku : między "sacrum" a "profanum" Piotr Wróblewski s. 133-145
Tradycja czy nowoczesność? : młodzi mieszkańcy Górnego Śląska a fundamenty świata wartości Andrzej Górny s. 146-160
Źródła i dynamika kapitału kulturowego Ślązaków Adam Bartoszek s. 163-181
Między republiką obywateli a zbiorowością petentów : kondycja społeczeństwa obywatelskiego w województwie śląskim w świetle wybranych wskaźników Zbigniew Zagała s. 182-191
Przedsiębiorcy a zaufanie Łukasz Trembaczowski s. 192-206
Struktura rodziny górnośląskiej z perspektywy badań socjologicznych Ewa Budzyńska s. 209-225
Restrukturyzacja sektora górnictwa węglowego a sytuacja zawodowa kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach górniczych Jolanta Klimczak-Ziółek Kazimiera Wódz s. 226-236
Zmeny v spoločnosti a zmeny v rodine Peter Ondrejkovič s. 237-260
Refleksje o kształceniu socjologów Władysław Jacher s. 263-268
Etos pracy grup zawodowych : na podstawie badań socjologów śląskich Urszula Swadźba s. 269-285
Młodzież kończąca szkoły ponadgimnazjalne wobec wymagań współczesnego rynku pracy : w świetle badań socjologicznych Rafał Muster s. 286-305
"O dziwnym końcu" : (Andrzej Niesporek, Czy koniec socjologii, jaką znamy?) Łukasz Trembaczowski Andrzej Niesporek (aut. dzieła rec.) s. 309-311