Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Ochrona Zabytków
1949, Tom 2, Numer 2 (6)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje inwentaryzacji zabytków sztuki w Polsce : w dwudziestą rocznicę Centralnego Biura Inwentaryzacji Zabytków Sztuki Jerzy Szablowski s. 143, 73-83
Ze wspomnień konserwatora Feliks Kopera s. 84-87
Kościół św. Andrzeja w Krakowie Stefan Świszczowski s. 143-144, 93-108
Pałac marszałka Bielińskiego w Starym Otwocku Jan Witkiewicz s. 122-132, 144
Zamek w Baranowie s. 134-135
"Natolin. Prace z historii sztuki wydane przez "Towarzystwo Naukowe Warszawskie"", IV, Stanisław Lorentz, Warszawa 1948 : [recenzja] Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) s. 137
"Zamek w Dębnie", Zbigniew Bocheński, Stefan Świszczowski, "Pamiętnik Związku Historyków Sztuki i Kultury", Warszawa 1948 : [recenzja] Zbigniew Bocheński (aut. dzieła rec.) Stefan Świszczowski (aut. dzieła rec.) s. 137
"Warszawa - Prace wykopaliskowe na szlaku W-Z", Piotr Biegański, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. X, 1948, z. 2 : [recenzja] Piotr Biegański (aut. dzieła rec.) s. 137
"Wrocław średniowieczny jako zabytek architektoniczny", Tadeusz Wróbel, "Architektura", nr 11 Tadeusz Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 138
"Zniszczenia wojenne i ochrona zabytków w rejonie Beskidu Niskiego", Juliusz Rossa, "Ziemia", R. XXVIX, T. XXVII, nr 1 (571) : [recenzja] Juliusz Ross (aut. dzieła rec.) s. 138-139
"Brama na Gródku i reszty murów miejskich pomiędzy Gródkiem a Wawelem", Stefan Świszczowski, "Prace Komisji Historii Sztuki", IX, z. 4 : [recenzja] Stefan Świszczowski (aut. dzieła rec.) s. 138
"Dom Wojciecha Bogusławskiego uratowany", Franciszek Jaśkowiak, "Ziemia", R. XXVIX, T. XXVII, z. 9 (576) : [recenzja] Franciszek Jaśkowiak (aut. dzieła rec.) s. 139
"Chrońmy zabytki naszej zamierzchłej przeszłości", Wanda Sarnowska, "Ziemia", R. XXVIX, T. XXVII, z. 4 (574) : [recenzja] Wanda Sarnowska (aut. dzieła rec.) s. 139
"Fragment odkrytej baszty narożnej przy placu Wielkopolskim", Zbigniew Zieliński, "Kronika Miasta Poznania", R. XXI, nr 3 : [recenzja] Zbigniew Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 140
"Pierwotna gotycka fasada Katedry warszawskiej", Władysław Kwiatkowski, "Stolica", R. III, nr 20 Władysław Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Malowidła w kamienicy Balcerowskiej", F. Kanclerz, "Stolica", R. III, nr 48 F. Kanclerz (aut. dzieła rec.) s. 141
"Badania na Wawelu", Gabryel Leńczyk, "Tygodnik Powszechny", R. IV, nr 40 Gabryel Leńczyk (aut. dzieła rec.) s. 141
"Wnętrza Dziekanki", B. J. J., "Stolica", R. III, nr 45 B. J. J. (aut. dzieła rec.) s. 141
"Muzeum Archeologiczne w pałacu Lubomirskich", Tadeusz Żurowski, "Stolica", R. III, nr 33 Tadeusz Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Kościół św. Aleksandra według nowych projektów", Mieczysław Kuzma, "Stolica", R. III, nr 22 Mieczysław Kuzma (aut. dzieła rec.) s. 141
"Pałac Łazienkowski w odbudowie", Czesław Olszewski, "Stolica", R. III, nr 27 Czesław Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Gotycka czy barokowa winna być Katedra św. Jana", Zbigniew Rewski, "Stolica", R. III, nr 9 Zbigniew Rewski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Zamurowane stulecia", Zygmunt Śmiechowski, "Nowiny Literackie", R. III, nr 47 Zygmunt Śmiechowski (aut. dzieła rec.) s. 142
Prawdziwe i fałszywe W. J. Dobrowolski s. 142
Pracownia przy Muzeum Louvre na nowo otwarta W. J. Dobrowolski s. 142
"Adolf Szyszko-Bohusz", Józef Jamroz, "Tygodnik Powszechny", R. IV, nr 46 Józef Jamroz (aut. dzieła rec.) s. 142
"Czyścicielom naszych kościołów", Karol Estreicher, "Dziennik Polski", R. IV, nr 8 Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 142
"Śladami najstarszego Cieszyna", Alina Kietlińska, "Odra", R. IV, nr 4 Alina Kietlińska (aut. dzieła rec.) s. 142