Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Ochrona Zabytków
1978, Tom 31, Numer 1 (120)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[W 1948 r. ukazał się] Lech Krzyżanowski s. 3-4
[W 1972 r. w wyniku wspólnych działań]. s. 5
Kazimierz Dolny - uwagi o dziejach rozwoju przestrzennego, problemy ochrony krajobrazu kulturowego : część I Jerzy Żurawski s. 12-27
Problem odbudowy starych miast na przykładzie Szczecina Zbigniew Radacki s. 28-34
Szkicowa koncepcja bydynku przy ulicy Emilii Plater w Warszawie Andrzej Gruszecki Krystyna Guranowska-Gruszecka Ewa Karwacka s. 35-46
Śląska renesansowa kamienica mieszczańska z wiatą Jadwiga Pieńczewska s. 46-51
Inwentaryzacja etnograficzna drewnianego budownictwa ludowego na Opolszczyźnie Euzebiusz Gil s. 51-54
Rola eksperta pisma w identyfikacyjnych badaniach obrazów Tadeusz Widła s. 54-56
Rozdzielenie warstw polichromii i zapraw na rzeźbie gotyckiej Anioł-Akolita Ewa Charów s. 56-65
Konserwacja sztandarów powstań śląskich i sztandarów cechowych Anna Ricci-Tumidajska s. 66-69
Tynki dystansowe na elewacji poznańskiego Ratusza Zbigniew Dwernicki s. 70-71
Projekty pieczęci Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Ryszard Brykowski s. 72-73
Prof. dr Kazimierz Malinowski (1907-1977) Wojciech Kalinowski s. 74-75
Mgr inż. Zenon Krogulec (1913-1977) Jerzy Jasiuk s. 75-76
Artysta plastyk Tadeusz Romanowski (1909-1977) Józef Pilch s. 75
Z działalności polskich konserwatorów w Algierii Jan Gontarczyk s. 78-79
Prace remontowo-konserwatorskie Muzeum Narodowego w Poznaniu przeprowadzone w 1976 r. Janusz Lehmann s. 79-80
Ogólnopolski konkurs na plakat dotyczący ochrony zabytków Nina Milewska s. 80
Posiedzenie Komisji Kultury KW PZPR w Gdańsku poświęcone problemom ochrony zabytków regionu gdańskiego Wojciech Kalinowski s. 81
Sesja popularnonaukowa na temat twierdzy modlińskiej Andrzej Gruszecki s. 81-82
Historia i ochrona zabytków przemysłu i techniki - międzynarodowe sympozjum w Mediolanie Wojciech Kalinowski s. 82
Obóz studenckich naukowych wydziałów architektury i historii sztuki Jerzy Kalicki s. 82-83
"Ochrona zabytków w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej" - wystawa w Warszawie Krzysztof Nowiński s. 83-84
Narada ekspertów UNESCO-ICOMOS w Warszawie Michał Gradowski s. 83
Konserwacja żeliwnych i kutych elementów architektonicznych - seminarium w Warszawie Barbara Januszkiewicz s. 84-85
Przeglądy planów zagospodarowania przestrzennego miast historycznych Wojciech Kalinowski s. 85
Wystawa "Architektura Warszawy początku XX w." Jerzy Kalicki s. 85-86
Posiedzenie Komisji do spraw Parków Etnograficznych Rady Programowej do spraw Ochrony Dóbr Kulruty Wojciech Kalinowski s. 86
"Prawna ochrona zabytków architektury w Polsce", Jan Piotr Pruszyński, Warszawa 1977 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Jan Piotr Pruszyński (aut. dzieła rec.) s. 87-88
"Atlas architektury Warszawy", Juliusz A. Chrościcki, Andrzej Rottermund, Warszawa 1977 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Juliusz A. Chrościcki (aut. dzieła rec.) Andrzej Rottermund (aut. dzieła rec.) s. 88-89
"Maltechnik", R. 77, 1971; R. 78, 1972; R. 79, 1973; R. 80, 1974; R. 81, 1975; R. 82, 1976 : [recenzja] Ziemowit Michałowski s. 90-96