Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Ochrona Zabytków
2007, Tom 1, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Drodzy Czytelnicy...] Marcin Gawlicki s. 3-4
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków : nowe cele i zasady działania Marcin Gawlicki s. 5-9
Akademia Nieświeska Lidia Klupsz s. 10-11
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu archeologicznemu Marcin Sabaciński s. 11-13
Konferencja "Periodic reporting follow-up meeting for Eastern and Central Europe" Wrocław, 14-15 września 2007 r. Anna Marconi-Betka s. 13-15
Konferencja "Bazy danych o zabytkach" Bartosz Skaldawski s. 15-16
Krakowskie spotkania z INSPIRE Marcin Kmicik s. 16-17
Europejskie Dni Dziedzictwa 2007 Magda Stec s. 17-19
31. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO Katarzyna Piotrowska-Nosek s. 19-21
Powołanie kolegium doradczego ds. ochrony zabytków architektury modernistycznej w Polsce Jakub Lewicki s. 21-22
Gotycki ołtarz z Dobiegniewa : historia, stan zachowania, konserwacja Dariusz Markowski s. 23-34
Ratusz w Zielonej Górze Barbara Bielinis-Kopeć s. 36-52
Niezwykłe znaki : tefilin i mezuza – wyrazem piękna i bogactwa sztuki żydowskiej Tomasz Kozielec s. 53-66
Drewniany kościół pw. Św. Stanisława biskupa w Boguszycach k. Rawy Mazowieckiej : zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy polichromowanych stropach Maria Lubryczyńska s. 67-76
Kryteria oceny wartości zabytkowej obiektów architektury jako podstawa wpisu do rejestru zabytków Michał Tadeusz Witwicki s. 77-98
Michał Tadeusz Witwicki (1921-2007). s. 99-100
Park kulturowy jako forma ochrony zespołów urbanistycznych : Kraków-Zwierzyniec Maria Katarzyna Kaczorowska s. 101-116
Ochrona zabytków militarnych Helu, red. A. Gryszczyńska, B. Konieczna, Wyd. TNOiK, Toruń-Warszawa 2006 Kamil Zeidler Agnieszka Gryszczyńska (aut. dzieła rec.) Beata Konieczna (aut. dzieła rec.) s. 117-118
Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków : wrzesień 2007 : [spis]. s. 119-120