Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Ochrona Zabytków
2010, Tom 58, Numer 1-4 (248-251)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szanowni Państwo! Paulina Florjanowicz s. 5
Ladies and Gentlemen Paulina Florjanowicz s. 6
Problemy i tendencje ochrony zabytków sakralnych na Ukrainie Włodzimierz Gerycz s. 7-15
Pałac w Czesławicach – zabytek przywrócony Halina Landecka s. 17-26
Zamek Żupny w Wieliczce : centrum administracji przedsiębiorstwa solnego od XIII wieku Klementyna Ochniak-Dudek s. 27-44
Dwór szlachecki w Niegowici – historia, problemy konserwatorskie Piotr S. Szlezynger s. 45-60
Dekoracje architektury Starego Miasta w Olsztynie Zbigniew Czernik s. 61-72
Modernistyczne wiaty i przystanki kolejowe warszawskiego Węzła Kolejowego : o konieczności ochrony konserwatorskiej Andrzej Skalimowski Zbigniew Tucholski s. 73-84
Konserwacja obiektów sztuki sakralnej Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Janusz Smaza s. 85-94
Rozwarstwienie malowideł zdobiących północne wrota diakońskie z Opaki Małgorzata Nowalińska s. 95-103
Podłoża konstrukcyjne obiektów niestabilnych, o niskiej sztywności na przykładzie „Hors cadre” nr 38 i 44 Aleksandra Kobzdeja Sławomir A. Kamiński Dariusz Markowski Agata Warszewska s. 105-121
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków : Stargard Szczeciński 17-18 kwietnia 2012 r. s. 122
Fotografie albuminowe – wytwarzanie, właściwości, trwałość i ochrona przed niszczeniem Tomasz Kozielec s. 123-137
Wpływ przedsięwzięć związanych z odnową obiektów i miejsc zabytkowych na gospodarkę lokalną i regionalną Monika Murzyn-Kupisz s. 139-156
Dziedzictwo przemysłowe – szansa czy balast? : problem Sosnowca na tle aglomeracji katowickiej Ewa Wojtoń s. 157-172
Pola bitew – ważny element dziedzictwa Jakub Wrzosek s. 173-182
Monitorowanie zabytkowych rezydencji funkcjonujących na rynku usług hotelarskich w Polsce w latach 2002-2011 Waldemar Cudny Rafał Rouba s. 183-198
U źródeł ochrony zabytków: rozwój systemowego konserwatorstwa w Niemczech w początkach XIX w. Janusz Opaska s. 199-210
Rejestr zabytków jako narzędzie ochrony I wyznacznik kierunków konserwacji zabytków sakralnych Andrzej Rusak s. 211-213
Zabytkowa, drewniana architektura mieszkalna wileńskiego Zwierzyńca Jerzy Szałygin s. 215-244
Górnicze metody zabezpieczania i rewitalizacji podziemnych obiektów zabytkowych Janusz Chmura Tomasz Wieja s. 245-254
Relikty pradziejowego górnictwa w rejonie Gór Świętokrzyskich w kontekście eksploatacji złóż krzemienia pasiastego : problematyka prawno-konserwatorska Marcin Sabaciński s. 255-262
Prawna ochrona XX-wiecznych układów urbanistycznych na przykładzie Gdyni Robert Hirsch s. 263-278
Z dziejów zjazdów konserwatorskich w Polsce : w stulecie I Zjazdu Miłośników Zabytków Ojczystych Paweł Dettloff s. 279-287
“Ochrona zabytków numizmatycznych” : seminarium naukowe, Opole, 8 września 2011 r. Bogna Kaczorowska Maria Kaczorowska s. 289-294
“Nie tylko art deco” : sztuka witrażowa w okresie międzywojennym : konferencja międzynarodowa, Rzeszów, 6-8 października 2011 r. Andrzej Laskowski s. 295-300
Seminarium “Podstawy współczesnej restauracji witraży” : Nysa, 17 listopada 2011 r. Andrzej Laskowski s. 301-304
Ogólnopolska konferencja “Współczesne problem ochrony prawnej dziedzictwa kultury”, Wrocław, 28 listopada 2011 r. Bogna Kaczorowska s. 305-312