Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Ochrona Zabytków
1977, Tom 30, Numer 3-4 (118-119)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Dnia 5 listopada 1977 r. zmarł prof. dr Kazimierz Malinowski]. s. 107
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego Tadeusz Jaworski s. 108-112
Ochrona środowiska ochroną zabytków? Marian Paździor s. 112-117
Z dziejów ochrony drewnianej architektury kościelnej w Polsce : karty z działalności TOnZP w latach 1907-1914 Ryszard Brykowski s. 117-128
Fotograficzna dokumentacja obiektów sztuki złotniczej Wacław Górski s. 129-133
Zastosowanie polarografii do identyfikacji folii pozłotniczych Maria Poksińska Sławomir Skibiński s. 133-139
Usuwanie części metalowych z drewnianych obiektów zabytkowych Ewa Charów s. 139-141
Problemy konserwacji ubiorów Maria Taszycka s. 141-144
Konserwacja sukni dworskiej z początku XVII w. Jadwiga Faust s. 145-151
Zagroda Orczyków w Sułoszowej - nowy rezerwat budownictwa ludowego Anna Kisielewska s. 151-154
Badanie zapraw budowlanych cerkwi w Tmutarakaniu i Kerczu oraz soboru w Kijowie Igor L. Znaczko-Jaworski s. 154-157
Grono Konserwatorów przy Oddziale Warszawskim SHS w latach 1975-1976 Jerzy Kowalczyk s. 158-159
"Problemy niszczenia i konserwacji kamieni" - II Międzynarodowe Sympozjum w Atenach Barbara Penkala s. 159-160
Uwagi na marginesie wystawy prac konserwatorskich E. i J. Wolskich w Toruniu Bogusław Mansfeld s. 160-161
"Polityka kulturalna i ochrona zabytków" - konferencja w Sonnenberg (RFN) Wojciech Kalinowski s. 161
"Możliwości materiałowo-techniczne budownictwa konserwatorskiego" - seminarium w Jadwisinie koło Warszawy Krzysztof Nowiński s. 161-162
"Środki chemiczne stosowane w konserwacji malarstwa sztalugowego" - sesja naukowa w Warszawie Bolesław Bielawski s. 162-163
I narada dyrektorów instytutucji i przedsiębiorstw konserwatorskich z krajów socjalistycznych Lech Krzyżanowski s. 163
"Rewaloryzacja zespołów zabytkowych Krakowa", Jan Skiba, Kraków 1976 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Jan Skiba (aut. dzieła rec.) s. 164-165
"Odbudowa kościołów w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1972. Rola duszpasterstwa i wiernych", Wacław Sztelnicki, Rzym 1975 : [recenzja] Olgierd Czerner Wacław Szetelnicki (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"Bulletin de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique", T. XIV, 1973-1974; T. XV, 1975 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 166-170
"Soobszczenija", T. 29, 1975; T. 30, 1975; T. 31, "Chudożestwiennoje Nasledije", 1975 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 171-172
"Studies in Conservation", T. 20, 1975 : [recenzja] Maria Zdzitowiecka s. 172-174
"Zbornik Zaštite Spomenika Kulture", T. XXIV, 1974 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 174-175
"Denmkalpflege in der Deutschen Demokratischen Republik" - nowe czasopismo konserwatorskie. s. 175