Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Ochrona Zabytków
1951, Tom 4, Numer 3-4 (14-15)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona zabytków budownictwa przemysłowego Feliks Kanclerz s. 113-118
Zamek w Ogrodzieńcu Wacław Strzelecki s. 133-149
Konserwacja gobelinu francuskiego z cyklu "Historia wojen Aleksandra Wielkiego" Le Bruna Maria Grońska s. 163-167
Zniszczenie i odbudowa zabytków wieku Oświecenia Zdzisław Bieniecki s. 178-193
Woj. wrocławskie s. 205-208
Wystawa konserwatorska woj. warszawskiego w Pułtusku M. Szymański s. 213-215
Kronika Wydziału Społecznej Opieki nad Zabytkami Przeszłości Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego S. Szymański s. 215-221
Konserwacja kopalń neolitycznych T. Żurowski s. 221-223
Ś. p. Wacław Husarski (20 XI 1883 - 27 I 1951) s. 225
"Malarstwo dworskie w dobie Władysława IV", Władysław Tomkiewicz, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XII, 1950, z. 1-4 : [recenzja] Władysław Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 226
"Manieryzm i początki realizmu w pejzażu niderlandzkim", Jan Białostocki, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XII, 1950, z. 1-4 : [recenzja] Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 226
"Lapidarium renesansowe w Arkadii. Ze studiów nad sztuką Jana Michałowicza z Urzędowa", Witold Kieszkowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XII, 1950, z. 1-4 : [recenzja] Witold Kieszkowski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Attyki gotyckie na Warmii", Zygmunt Świechowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XII, 1950, z. 1-4 : [recenzja] Zygmunt Świechowski (aut. dzieła rec.) s. 227
"Przypuszczalny prototyp wawelskiego stropu z głowami", Tadeusz Gostyński, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XII, 1950, z. 1-4 : [recenzja] Tadeusz Gostyński (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"O importach rzeźb z Włoch do Polski w I połowie XIX w. i o Thorwaldsenie", Stanisław Lorentz, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XII, 1950, z. 1-4 : [recenzja] Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) s. 227
"Formalizm w Polsce wobec tradycji narodowej", Mieczysław Porębski, "Przegląd Artystyczny", R. 1950, nr 7-8-9 : [recenzja] None None Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 228
"Hipolit Dębicki. Artysta polski wojownikiem o demokrację w Rumunii i Bułgarii", Tatiana Dymitrowa Lilianowska, "Przegląd Artystyczny", R. 1950, nr 1-2 : [recenzja] Tatiana Dymitrowa Lilianowska (aut. dzieła rec.) s. 228
"O Matejce", Janusz Bogucki, "Przegląd Artystyczny", R. 1950, nr 3-4 : [recenzja] Janusz Bogucki (aut. dzieła rec.) s. 228
"Sprawa obsadzenia katedry malarstwa po śmierci Smuglewicza w r. 1807", M. Fredro-Boniecka, "Sprawozdania z posiedzeń i czynności Polskiej Akademii Umiejętności", T. LI, 1950, z. 1 : [recenzja] M. Fredro-Boniecka (aut. dzieła rec.) s. 229
"Inowacje twórcze architektury renesansu włoskiego w stosunku do antyku rzymskiego", A. Maśliński, "Sprawozdania z posiedzeń i czynności Polskiej Akademii Umiejętności", T. LI, 1950, nr 1 : [recenzja] A. Maśliński (aut. dzieła rec.) s. 229
"Gobeliny z historią Jakuba w katedrze na Wawelu", Adam Bochnak, "Sprawozdania z posiedzeń i czynności Polskiej Akademii Umiejętności", T. LI, 1950, nr 4 : [recenzja] Adam Bochnak (aut. dzieła rec.) s. 229
"Znaczenie pierścienia w dawnych wiekach i pierścienie Królowej Bony", T. Kruszyński, "Sprawozdania z posiedzeń i czynności Polskiej Akademii Umiejętności", T. LI, 1950, nr 1 : [recenzja] T. Kruszyński (aut. dzieła rec.) s. 229
"Projektowana budowa Kaplicy Saskiej przy Katedrze krakowskiej", B. Przybyszewski, "Sprawozdania z posiedzeń i czynności Polskiej Akademii Umiejętności", T. LI, 1950, nr 7 : [recenzja] B. Przybyszewski (aut. dzieła rec.) s. 229
"O rozbudowie zamku królewskiego w Warszawie w latach 1569 do 1572", Piotr Bohdziewicz, "Sprawozdania z posiedzeń i czynności Polskiej Akademii Umiejętności", T. LI, 1950, nr 1 : [recenzja] Piotr Bohdziewicz (aut. dzieła rec.) s. 229
"Kanon klasyczny architektury", L. Niemojewski, "Sprawozdania z posiedzeń i czynności Polskiej Akademii Umiejętności", T. LI, 1950, nr 8 : [recenzja] L. Niemojewski (aut. dzieła rec.) s. 230
"Tympanon Marii Włostowiczowej i Świętosława na tle wrocławskiej rzeźby XII wieku", Marian Morelowski, "Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego", 1949, z. 4 : [recenzja] Marian Morelowski (aut. dzieła rec.) s. 230-231
"Zarys ikonografii św. Stanisława bpa na podstawie zabytków krakowskich do poł. XV wieku", Maria Łodyńska-Kosińska, "Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu", 1950 : [recenzja] Maria Łodyńska-Kosińska (aut. dzieła rec.) s. 230
"Gotycki a renesancni metsky dum z jiznich Cech a Morawy", V. Drazan, "Zprawy Pamatkove Pece", 10, 1950 : [recenzja] J. A. Miłobędzki V. Drazan (aut. dzieła rec.) s. 231-232