Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Ochrona Zabytków
2008, Tom 56, Numer 3 (242)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dear Readers! Marcin Gawlicki s. 4
33. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO : Sewilla, 22-30 czerwca 2009 r. Katarzyna Piotrowska-Nosek s. 7-8
Wolontariusze ratują dziedzictwo kulturowe Adam Lisiecki Iwona Liżewska s. 9-10
Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 Roku - park kulturowy na historycznym szlaku Margerita Szulińska s. 11-20
Odkrycie gotyckiego kościoła o unikatowej, murowano-szkieletowej konstrukcji w Kanigowie Leszek Wawrykiewicz s. 21-42
Cykl widoków budowli staroruskich Giacoma Quarenghiego a problem stosunku Romanowów do dziedzictwa Rusi przedpiotrowej Dominik Ziarkowski s. 43-64
Problematyka ochrony zbiorów z XIX i XX w. o podłożu z papieru Władysław Sobucki s. 65-74
Wywłaszczenie nieruchomości zabytkowej Monika Dąbkowska s. 75-80
Wykorzystywanie źródeł archiwalnych w pracach konserwatorskich Moses Jenkins s. 81-90
Konserwacja zamku w Malborku jako przykład kształtowania się doktryny konserwatorskiej Grzegorz Bukal s. 91-102