Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Ochrona Zabytków
1949, Tom 2, Numer 4 (8)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sejm uchwalił odbudowę Zamku. s. 217
Stan badań nad historią powstania i rozbudowy Zamku w Warszawie Bohdan Guerquin s. 218-226, 285-286
Problem rekonstrukcji części gotyckiej Zamku oraz przywrócenia zespołu wnętrz z czasów Władysława IV Jan Dąbrowski s. 227-236, 286
Studia i prace wstępne do odbudowy Zamku Warszawskiego Piotr Biegański s. 237-249, 286-287
"Klasztor oo. karmelitów bosych w Lublinie - dawny zbór warowny", Zdzisław W. Tomaszewski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. X, 1948, z. 3 Zdzisław W. Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 283
"Pułtusk", Kazimierz Wejchert, "Architektura", 1949, nr 4 (18) : [recenzja] Kazimierz Wejchert (aut. dzieła rec.) s. 283
"O Stanisławie Witkiewiczu słów kilka", E. Wesołowski, "Architektura", 1949, nr 5 (19) : [recenzja] E. Wesołowski (aut. dzieła rec.) s. 283
"Odbudowa zabytków stolicy : (wywiad z konserwatorem m. st. Warszawy)", "Dziennik Zachodni", V, nr 34 s. 283
"Znaczenie doświadczeń architektury radzieckiej dla socjalistycznej architektury polskiej", E. Goldzamt, "Architektura", nr 6, 7, 8, 1949 : [recenzja] E. Goldzamt (aut. dzieła rec.) s. 283
"Kościół pofranciszkański w Zawichoście", J. S. Jamroz, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. X, 1948, z. 3 J. S. Jamroz (aut. dzieła rec.) s. 283
"Sukiennice na rynku krakowskim w epoce gotyku i renesansu", Stefan Świszczowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. X, 1948, z. 3 Stefan Świszczowski (aut. dzieła rec.) s. 283
"Trochę o konserwatorswie", Obserwator, "Przegląd Artystyczny", R. IV, nr 1 (37) : [recenzja] s. 284
"Dom pracownika spółdzielczego w odbudowanym pałacu Radziwiłłów", Wanda Bacewiczówna, "Stolica", R. IV, nr 12 (123) : [recenzja] Wanda Bacewiczówna (aut. dzieła rec.) s. 284
"Opieka nad zabytkami w Polsce", r k, "Przegląd Budowlany", R. XXI, nr 1 s. 284
"Odbudowa gmachu Obserwatorium Astronomicznego", Wanda Bacewiczówna, "Stolica", R. IV, nr 14 (126) : [recenzja] Wanda Bacewiczówna (aut. dzieła rec.) s. 284-285
"Sprawa gliwicka", Stanisław Janusiewicz, "Przegląd Artystyczny", R. IV, nr 1 (37) : [recenzja] Stanisław Janusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 284
"O odprusaczenie architektury Ziem Zachodnich", Zbigniew Rewski, "Odra", R. V, nr 7 (169) : [recenzja] Zbigniew Rewski (aut. dzieła rec.) s. 284
"Sekrety pracowni konserwatorskiej", Maria Bernhard, "Problemy IV", R. V, nr 3 (30) : [recenzja] Maria Bernhard (aut. dzieła rec.) s. 284
"Odbudowany pałac Ostrogskich siedzibą Instytutu Fr. Chopina", Wanda Bacewiczówna, "Stolica", R. IV, nr 2 (913) : [recenzja] Wanda Bacewiczówna (aut. dzieła rec.) s. 284
"Teatr Wielki w odbudowie", Krystyna Krzyżakowa, "Stolica", R. IV, nr 6 (117) : [recenzja] Krystyna Krzyżakowa (aut. dzieła rec.) s. 284
"Zabytki wrocławskie w odbudowie", Marcin Bukowski, "Tygodnik Powszechny", V, nr 6 (204) : [recenzja] Marcin Bukowski (aut. dzieła rec.) s. 285