Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Ochrona Zabytków
1951, Tom 4, Numer 1-2 (12-13)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osiągnięcia pierwszego roku planu 6-letniego w zakresie ochrony zabytków s. 3-8
Fajki gliniane : z badań archeologicznych Tadeusz Żurowski s. 39-57
Ludowi restauratorowie zabytków Tadeusz Seweryn s. 87-90
Kazanów, pow. konecki, woj. kieleckie Eugeniusz Krygier s. 92
Zamek Ostrogskich w Warszawie Mieczysław Kuzma s. 92
Haczów, woj. rzeszowskie. s. 94
Kaplica myśliwska pod wezwaniem św. Huberta w Miłocinie k. Rzeszowa Franciszek Kotula s. 95-98
Fragment malowidła późnogotyckiego z Krobi (pow. gostyński) Zygmunt Świechowski s. 99
Kronika zagraniczna. s. 99
Zabytki sztuki zniszczone przez hitlerowców w ZSRR Igor Grabar (aut. dzieła rec.) s. 100-103
"Czy dzieła Tomaso Dolabelli znajdują się na Jasnej Górze?", Stanisław Podlewski, "Dziś i Jutro", R. VI, nr 49/263 : [recenzja] Stanisław Podlewski (aut. dzieła rec.) s. 103
"Sale Redutowe", Ksawery Piwocki, "Architektura", R. 1950, nr 5/6 : [recenzja] Ksawery Piwocki (aut. dzieła rec.) s. 103
"Śląskie miasta owalnicowe", Włodzimierz Gierałtowski, "Architektura", R. 1950, nr 3/4 : [recenzja] Włodzimierz Gierałtowski (aut. dzieła rec.) s. 103
"Na tematy Dziekanki", Tadeusz Filipczak, "Architektura", R. 1950, nr 5/6 : [recenzja] Tadeusz Filipczak (aut. dzieła rec.) s. 103
"Problemy odbudowy zamku Warszawskiego", Stanisław Lorentz, "Odrodzenie", R. VII, 1950, nr 9/274 : [recenzja] Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) s. 103
"Rekonstrukcja rzeźb zabytkowych", Aleksander Żurakowski, "Stolica", R. V, nr 16/179 : [recenzja] Aleksander Żurakowski (aut. dzieła rec.) s. 104
"Istota społecznej opieki nad zabytkami przeszłości", Stanisław Szymański, "Ziemia", R. XLI, nr 1-2/595-596 : [recenzja] Stanisław Szymański (aut. dzieła rec.) s. 104
"Dawne pałace Krakowskiego Przedmieścia w nowej służbie społecznej", Zdzisław Bieniecki, "Stolica", R. V, nr 29/292 : [recenzja] Zdzisław Bieniecki (aut. dzieła rec.) s. 104
"Społeczna rola konserwatora", Jan Zachwatowicz, "Stolica", R. V, nr 14/15 (177/178) : [recenzja] Jan Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) s. 104
"Tragedia zabytków w Poznaniu", Witold Maisel, "Ziemia", R. XLI, nr 12/606 : [recenzja] Witold Maisel (aut. dzieła rec.) s. 104
"Zabytki Gdańska w odbudowie", Józef Stanisław Serednicki, "Stolica", R. V, nr 45/208 : [recenzja] Józef Stanisław Serednicki (aut. dzieła rec.) s. 104
"Podwarszawskie zabytki w służbie społecznej", Michał Szymański, "Stolica", R. V, nr 14/15 : [recenzja] Michał Szymański (aut. dzieła rec.) s. 104
"Technika ceramiki artystycznej", Maria Starzewska, Wrocław 1950 : [recenzja] Maria Starzewska (aut. dzieła rec.) s. 105
"Rysunki i akwarele malarzy polskich XIX i XX wieku. Katalog wystawy objazdowej", Przemysław Michałowski, Poznań 1950 : [recenzja] Przemysław Michałowski (aut. dzieła rec.) s. 105
"500 lat malarstwa polskiego", Warszawa 1950 : [recenzja] s. 105
"Harfa Dawida i młot Tubalkaina. Miniatura Biblii Płockiej", Jan Białostocki, "Biuletyn Historii Sztuki i kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 106
"Wykopaliska na zamku średniowiecznym Wenecji pod Żninem", Aleksandra Świechowska, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Aleksandra Świechowska (aut. dzieła rec.) s. 106
"Pierwiastki narodowe w polskiej architekturze wiejskiej", Ignacy Felicjan Tłoczek, "Architektura", R. 1950, z. 1-2/27-28 : [recenzja] Ignacy Felicjan Tłoczek (aut. dzieła rec.) s. 106
"Kościół drewniany w Komborni", Zbigniew Hornung, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Zbigniew Hornung (aut. dzieła rec.) s. 107
"Wielkopolski portret trumienny", Stanisław Wiliński, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Stanisław Wiliński (aut. dzieła rec.) s. 107
"Polski stolarz dekorator z XVIII w. i jego klientela", Zbigniew Rewski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Zbigniew Rewski (aut. dzieła rec.) s. 107
"Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w latach 1939-1949", Stanisława Sawicka, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Stanisława Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 107
"Realizm mieszczański a realizm socjalistyczny", Juliusz Starzyński, „Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką”, R. I, 1950 : [recenzja] Juliusz Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 107-108
"Społeczna funkcja sztuki w świetle historii", Juliusz Starzyński, „Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką”, R. I, 1950, z. 3-4 : [recenzja] Juliusz Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 108-109
"Dwa programy", Mieczysław Porębski, „Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką”, R. I, 1950 : [recenzja] Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 108
Treść i forma w sztukach plastycznych", Mieczysław Porębski, „Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką”, R. I, 1950, z. 3-4 : [recenzja] Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 109