Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
ISSN 0860-7435
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
1992, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3
Jerzy Włodarczyk - życie i działalność zawodowa Hanna Tadeusiewicz s. 5-13
Jerzy Włodarczyk - historyk, bibliotekoznawca, dydaktyk Jan Janiak s. 15-27
Funkcja społeczna książki : z problematyki metod badawczych Jerzy Włodarczyk s. 29-50
Marii Dąbrowskiej świat książki : (w świetle "Dzienników" z lat 1914-1965) Hanna Tadeusiewicz s. 51-76
Siedemdziesiąt lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Łodzi (1919-1989) Andrzej Kempa s. 77-89
Biblioteki Łodzi : stan aktualny i perspektywy Jadwiga Konieczna s. 91-109
Bibliografie regionalne opracowane w Łodzi w latach 1976-1988 Ryszard Żmuda s. 111-134
Zbiory specjalne w bibliotekach Łodzi Jerzy Andrzejewski s. 135-141
Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 1981-1986 Hanna Tadeusiewicz s. 143-173