Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
ISSN 0860-7435
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
1999, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bolesław Świderski (1917-1998) Hanna Tadeusiewicz s. 5-7
Bolesław Świderski jako pedagog Dagmara Wojtasiak s. 9-14
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego w opiniach absolwentów z lat 1945-1995 Joanna Hiller s. 15-24
Kształcenie podyplomowe bibliotekarzy a potrzeby społeczeństwa informacyjnego Bogumił Karkowski s. 25-29
Biblioteka Szkoły Powiatowej Realnej Niemiecko-Ruskiej w Łodzi w latach 1845-1862 Jadwiga Konieczna s. 31-46
Księgozbiór Józefa Maciejowskiego - epizod kultury epoki przedlistopadowej Magdalena Kwiatkowska s. 47-62
Kształtowanie się bibliograficznych zainteresowań Feliksa Bentkowskiego Tadeusz Szperna s. 63-84
Kościół katolicki a lektura w dwudziestoleciu międzywojennym Magdalena Rzadkowolska s. 85-104
Z dziejów humoru bibliograficznego Janusz Kapuścik s. 105-112
Osobliwości regionalne : problemy użycia słów kluczowych w indeksie etnograficznym - egzemplifikacja Maria Niewiadomska-Rudnicka s. 113-118
Bibliografia narodowa jako źródłowy przyczynek do badań nad recepcją książki literackiej Małgorzata Gołębiowska s. 119-127
Potrzeba informacyjna a sytuacja problemowa użytkownika systemu wyszukiwawczego Agnieszka Kozłowska s. 129-138
Z listów do farmaceuty-bibliofila Michała Rawity-Witanowskiego (1859-1943) Tadeusz Szperna s. 139-161