Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
ISSN 0860-7435
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
2010, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Evelina Kristanova s. 7-9
Profesor Hanna Tadeusiewicz jako wychowawca kilku pokoleń bibliotekarzy i kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa UŁ Jadwiga Konieczna s. 13-19
Profesor Hanna Tadeusiewicz jako redaktor "Słownika pracowników książki polskiej" Magdalena Rzadkowolska Agata Walczak-Niewiadomska s. 21-26
Dorobek prasoznawczy Profesor Hanny Tadeusiewicz Evelina Kristanova s. 27-34
Księgozbiory wybranych bibliotek klasztornych braci kaznodziejów w Polsce w XVII w. na podstawie zachowanych inwentarzy Tomasz Stolarczyk s. 45-56
O wariantach kaliskiej edycji "Wojny domowej" Samuela Twardowskiego Michał Kuran s. 57-116
Traktaty teologiczno-ascetyczne i filozoficzne u paulinów jasnogórskich na przykładzie streszczenia wykładów o. Ksawerego Rottera Dagmara Bubel s. 117-138
Edytorskie plany administracji oświatowej Królestwa Polskiego w latach 1862-1864 Magdalena Kwiatkowska s. 139-158
Seria wydawnicza "Książnica Tłumaczeń Łacińskich" Bogusława Kuć s. 159-170
Herman Kruk (1897-1944) jako organizator i dyrektor biblioteki getta wileńskiego : szkic do obrazu bibliotekarstwa żydowskiego w Polsce Zbigniew Gruszka s. 171-182
Czytelnictwo w bibliotece technicznej - 60 lat doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej (1945-2005) Iwona Sójkowska s. 183-202
Wykorzystanie darmowego oprogramowania do celów zawodowych przez pracowników łódzkich bibliotek uczelnianych Paulina Majewska Sylwia Niezabitowska s. 203-221
Badanie efektywności dydaktycznej szkoleń bibliotecznych dla studentów w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1954-2010 Renata Felińska Justyna Jerzyk-Wojtecka s. 223-234
Mikołajek w krainie teologii, czyli miłość do książki u kresu epoki Gutenberga : o twórczości Jerzego Szymika Alicja Mazan-Mazurkiewicz s. 235-258
Dysleksja, czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania w świetle aktualnej literatury przedmiotu Ewelina Augustyniak s. 259-266
Z rynku prasowego Drugiej Rzeczypospolitej : odbiorcy i zasięg oddziaływania "Myśli Narodowej" w latach 1921-1939 Przemysław Jastrzębski s. 269-284
Wizerunek Astrid Lindgren w polskiej prasie Michał Rogoż s. 285-302
Czasopisma lokalne gminy Wierzchosławice w latach 1990-2009 Iwona Gleisner s. 303-322
Wybrane czasopisma anglojęzyczne ze zbiorów Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UŁ jako źródło informacji o Unii Europejskiej Magdalena Witczak s. 323-343
"Biblioteka i czytelnia Sklepu Ubogich w Radomiu w latach 1848-1871", Edyta Brylska-Szmidt, Izabela Krasińska, Kielce 2008 : [recenzja] Evelina Kristanova Edyta Brylska-Szmidt (aut. dzieła rec.) Izabela Krasińska (aut. dzieła rec.) s. 347-349
Na marginesie wydawnictwa młodych bibliotekoznawców Evelina Kristanova Zbigniew Gruszka (aut. dzieła rec.) s. 351-355
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Czytanie i bajanie w teorii i praktyce" (Łódź, 27 maja 2010) Mariola Antczak Zbigniew Gruszka s. 357-359
Seminarium naukowe dedykowane Profesor Hannie Tadeusiewicz : sprawozdanie Evelina Kristanova s. 361-362
Międzynarodowa konferencja naukowa "Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie" (Wrocław, 20-21 listopada 2010) : sprawozdanie Ewa Andrysiak s. 363-374
Spis prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa powstałych w Katedrze Biblotekoznawstwa UŁ w latach 2006-2010 Agata Walczak-Niewiadomska s. 375-410
Magdalena Paczyńska (1966-2010) : wspomnienie Hanna Tadeusiewicz s. 413-415