Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
ISSN 0860-7435
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
1991, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 3
Bibliotekarstwo europejskie na łamach polskich czasopism fachowych z okresu dwudziestolecia międzywojennego : przegląd opinii, stanowisk i interpretacji Jan Janiak s. 5-35
Zjazdy bibliofilów polskich w dwudziestoleciu międzywojennym Jadwiga Cesak s. 37-54
Łódzkie firmy drukarskie XIX-XX w. : (zarys dziejów) Hanna Tadeusiewicz s. 55-74
Z dziejów biblioteki szkoły pijarskiej w Piotrkowie Trybunalskim 1675-1833 (1864) Magdalena Kwiatkowska s. 75-96
Biblioteki szkół łódzkich w początkach XX w. (do 1918 r.) Jadwiga Konieczna s. 97-112
Biblioteka Miejska w Tomaszowie Mazowieckim (1928-1939) Bogdan Jastrzębski s. 113-132
Rękopiśmienne dedykacje autorskie z księgozbioru Jana Karola Korwin-Kochanowskiego znajdującego się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi Maria Łysiak-Konopacka s. 133-151
Wydawnictwa bibliograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi Jerzy Andrzejewski s. 153-169
Rozwój pojęcia "bibliografia" w "Encyclopaedia Britannica" Małgorzata Mozer s. 171-198
Teki Litwina : o spuściźnie naukowej prof. Józefa Litwina w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi Jerzy Tynecki s. 199-220
Bazy danych o starych drukach, problemy tworzenia i organizacji pracy Anna Sitarska s. 221-234