Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
ISSN 0860-7435
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
1993, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 3
Zarys historii łódzkich ośrodków zakładowych informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w latach 1945-1985 Aleksandra Wejman-Sowińska s. 5-47
Łódzkie ośrodki zakładowe w świetle potrzeb informacyjnych użytkowników : próba analizy Aleksandra Wejman-Sowińska s. 49-84
Branżowe ośrodki informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w Łodzi : (zarys rozwoju) Stanisława Kurek-Kokocińska s. 85-114
Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 1986-1990 Hanna Tadeusiewicz s. 115-146