Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora
ISSN 0209-178X
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora
1982, Tom 37

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Dedykacja dla prof. dr. Tadeusza Mencla oraz jego bibliografia...] s. 1-20
Powstanie Spartakusa : fakty, polemiki, dyskusje Roman Kamienik s. 1-22
Burzliwe losy armeńskiego królewicza : Tygranes Młodszy Tadeusz Łoposzko s. 23-48
Z dziejów oporu chłopskiego w Wielkopolsce na przełomie XVIII i XIX wieku Stanisław Nawrocki s. 49-60
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim w okresie powstania listopadowego Bogusław Wachowicz s. 61-82
Dochody i wydatki dóbr międzyrzeckich w latach poprzedzajacych uwłaszczeni Stanisław Jarmuł s. 83-98
Małopolskie Towarzystwo Cukrownicze w latach 1894-1914 Bronisław Mikulec s. 99-118
SDKPiL i PPS wobec ruchu rewolucyjnego na wsi lubelskiej w latach 1905-1907 Alicja Nizioł s. 119-133
Chłopi lubelscy o swoich sprawach i Polski Helena Brodowska s. 135-155
Prawo francuskie w Niemczech a w Polsce : nowe opracowania niemieckie recepcji i refleksje porównawcze Władysław Sobociński s. 157-188
Koncepcje organizacji nowoczesnej administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim Marian Kallas s. 189-210
Z problematyki podziałów terytorialnych państwa u progu II Rzeczypospolitej Ludwik Łysiak s. 211-227
Testament księcia Józefa Poniatowskiego Janina Leskiewiczowa s. 229-243
Jeszcze o próbach stworzenia legionu polskiego w Portugalii Władysław Rostocki s. 257-278
"W sołdaty na Kaukaz" : położenie polskich działaczy politycznych wysłanych karnie do służby wojskowej na Kaukazie w drugim trzydziestoleciu XIX w. Bohdan Baranowski s. 279-293
Aleksander Bieliński (1818-1877) w lubelskiej konspiracji niepodległościowej i na zesłaniach syberyjskich Stanisław Wiśniewski s. 295-317
Polskie relacje o wydarzeniach politycznych lat 1847-1848 w księstwach Mołdawii i Wołoszczyzny Małgorzata Willaume s. 319-333
Konserwatysta niedostatecznie znany - Paweł Popiel Stefan Kieniewicz s. 335-367
Ks. Karol Mikoszewski w Lubelskiem w roku 1862 Ryszard Bender s. 369-376
Wielkopruskie jednoczenie Niemiec 1866-1871 Witold Jakóbczyk s. 377-391
Rapperswill jako ośrodek polityczny (1868-1887) Krzysztof Groniowski s. 393-409
O działalności polonofilskiej Marca Sangniera Wiesław Śladkowski s. 411-430
Akademickie kontakty Królestwa Polskiego i Galicji w dobie rewolucji 1905-1907 r. Ireneusz Ihnatowicz s. 431-441
Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec Austro-Węgier w roku 1914 Jan Lewandowski s. 443-460
Z prehistorii Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Andrzej Tomczak s. 461-477
Pierwsze miesiące okupacji niemieckiej w Kraśniku : październik 1939 - maj 1940 Zygmunt Mańkowski s. 479-492