Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne
ISSN 0137-2033
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne
1974, Tom 29

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filhellenizm Arsacydów Józef Wolski s. 1-9
Profesorowi Doktorowi habilitowanemu Juliuszowi Willaume'owi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin oraz pięćdziesięciolecia pracy naukowej tom ten poświęcają Koledzy, Współpracownicy i Uczniowie s. 7-11
Misja Publiusza Sestiusza w Galii w 58 r. p.n.e. Tadeusz Łoposzko s. 11-19
Alea iacta est? Roman Kamienik s. 21-32
Gajusz Juliusz Cezar w historiografii Eugeniusz Konik s. 33-41
Lubelska Rada miejska w okresie tumultu 1522-1523 r. Ryszard Szczygieł s. 43-51
Spór o Johna Dee Henryk Stanisław Zins s. 53-67
Szymon Szymonowic - "dyrektor nauk i inspektor" Tomasza Zamoyskiego Adam Andrzej Witusik s. 69-84
Podręczniki J. A. Komeńskiego w szkołach różnowierczych Rzeczypospolitej (XVII-poł.XVIII w.) Stanisław Tworek s. 85-93
Udział Andrzeja Zamoyskiego w pracach Komisji Edukacji Narodowej Ryszard Orłowski s. 95-103
Tomasz Paine a Polska stanisławowska Zofia Libiszowska s. 105-115
Z działalności handlowej Polaków w Chersonie pod koniec XVIII wieku Marek Mądzik s. 117-127
Ciężary wojskowe Galicji Zachodniej w czasie wojen Austrii przeciw Francji w latach 1796-1809 Tadeusz Mencel s. 129-137
Kształcenie nauczycieli szkół elementarnych w czasach Księstwa Warszawskiego Bolesław Pleśniarski s. 139-151
W kręgu rosyjskich oficjalnych dziejopisów epoki napoleońskiej Stanisław Wiśniewski s. 153-166
Projekt "ustawy miejskiej" dla Królestwa Polskiego z doby polistopadowej Władysław Ćwik s. 167-173
Z dziejów polsko-gruzińskich stosunków kulturalnych z połowy XIX wieku : opisy Gruzji Mateusza Gralewskiego Bohdan Baranowski s. 175-182
Pierwsi prezesi Koła Polskiego w sejmie pruskim (1849-1867) Zdzisław Henryk Grot s. 183-192
Kolonizatorzy i hakatyści Witold Jakóbczyk s. 193-199
Popowstaniowe losy rodziny Jana Jeziorańskiego Ryszard Bender s. 201-207
Pierwsze zjazdy ziemian w guberni lubelskiej po powstaniu styczniowym Albin Koprukowniak s. 209-223
Sądownictwo w Królestwie Polskim w czasie I wojny światowej : okupacja austro-węgierska Jan Lewandowski s. 225-234
Sprawa polska w publicystyce Andre Tardieu Wiesław Śladkowski s. 235-245
Czy Marceli Handelsman był historykiem postępowym? Józef Edward Dutkiewicz s. 247-252
Stosunek rewolucyjnego ruchu chłopskiego do Kościoła Henryk Cimek s. 253-261
Udział Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w wyborach do Sejmu i Senatu na Lubelszczyźnie w 1930 r. Emil Horoch s. 263-277
Historia jako przedmiot nauczania w tajnym szkolnictwie doby okupacji hitlerowskiej Mieczysław Wieliczko s. 279-293