Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Saeculum Christianum Emil Stanula s. 7-8
W służbie kościołowi, nauce i literaturze Andrzej K. Olszewski s. 9-13
Spotkajmy się już po drugiej stronie życia Henryk Muszyński s. 15-22
Odszedł wybitny uczony i humanista Jan Łach s. 23-24
Spodobało się Panu zmiażdżyć sługę swego cierpieniem Bernard Szlaga s. 25-28
Bibliografia prac ks. prof. dra hab. Janusza Stanisława Pasierba Józef Mandziuk s. 29-42
Wczesnochrześcijańska kontrowersja paschalna do czasu Soboru Nicejskiego (325 r.) Jan Gliściński s. 43-54
Działalność polityczno-społeczna biskupa Cezarego z Arles Tadeusz Kołosowski s. 55-64
Kościół katolicki na Śląsku pod panowaniem habsburskim Józef Mandziuk s. 65-83
Rola Jasnej Góry w dobie kontrreformacji Janusz Zbudniewek s. 85-107
Pamiętnikarze z czasów panowania Augusta III Sasa Piotr Latawiec s. 109-124
Szkolnictwo w Królestwie Polskim 1866-1914 Witold Jemielity s. 125-135
Postawy narodowe duchowieństwa śląskiego na przełomie XIX i XX wieku : przyczynek do dziejów Kościoła na Śląsku w okresie powstań i plebiscytu Jerzy Myszor s. 137-153
Sztuka i sacrum : kilka uwag na marginesie lektury Andre Malraux "Przemiana Bogów" Stanisław Kobielus s. 155-160
Polichromia sklepienia prezbiterium i transeptu pocysterskiego kościoła w Lądzie nad Wartą Janusz Nowiński s. 161-188
Prawo do regionalizmu jako podstawowe prawo osoby Henryk Skorowski s. 189-204
Stolica Apostolska wobec Rodziny Narodów : status i zasady zaangażowania Kazimierz F. Papciak s. 205-217
Księża polscy pracujący na placówkach duszpasterskich we Francji od 1922 r. Bronisław Panek s. 219-226
Kościół katolicki w Polsce a statystyka Witold Zdaniewicz s. 227-231
Twórczość kompozytorska o. Urbana Müllera z klasztoru cysterskiego w Oliwie Jan Jerzy Jasiewicz s. 233-252
"II qarto discorso contro gli ariani dello Pseudoatanasio : analisi theologica", Jan Słomka, Roma 1993 : [recenzja] Jan Gliściński Jan Słomka (aut. dzieła rec.) s. 253-255
"Kalendarium życia Antoniego Juliana Nowowiejskiego biskupa płockiego 1908-1941", opr. Michał Marian Grzybowski, Płock 1992 : [recenzja] Józef Mandziuk Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 255-256
"Polacy w Rosji mówią o sobie", wybór i wstęp E. Walewander, Lublin 1993 : [recenzja] Józef Mandziuk E. Walewander (aut. dzieła rec.) s. 256-257
"Bernhard von Clairvaux 2. Die Darstellung des Heiligen in der bildenden Kunst : Gabriel Hammer verfaste den Abschnitt >>Buchmalerei<<", Arno Paffrath, [b.m.] 1990 : [recenzja] Janusz Nowiński Arno Paffrath (aut. dzieła rec.) s. 258-260
"Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla prawa karnego", Piotr Hofmański, Białystok 1993 : [recenzja] Jarosław Koral Piotr Hofmański (aut. dzieła rec.) s. 260-263
"Liberalizm-sprzymierzeniec czy wróg Kościoła : nauczanie społeczne Kościoła a instytucje liberalne", Michael Novak, przeł. W. Buchner, Poznań 1993 : [recenzja] Henryk Skorowski W. Buchner (aut. dzieła rec.) Michael Novak (aut. dzieła rec.) s. 264-267
Konstytucyjny porządek państwa : sympozjum polsko-niemieckie Zbigniew Wejcman s. 269-270
Znaczenie Kościoła w pierwszych latach III Rzeczypospolitej : sprawozdanie z konferencji naukowej Emil Mendyk s. 271
25 lat Chóru Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie Kazimierz Szymonik s. 272-275
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Historyków Kościoła przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie Adam Dziurak s. 275-276
Kronika Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych za rok 1993 Tadeusz Kołosowski s. 277-279