Tytuł Forum Pedagogiczne
ISSN 2083-6325
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Forum Pedagogiczne
2011, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Adam Solak s. 7-9
Praca jako czynnik warunkujący jakość życia ludzi młodych – psychospołeczna perspektywa teoretyczna Ewa Wysocka s. 13-44
Kardynała Stefana Wyszyńskiego wizja pracy Barbara Baraniak s. 45-72
Człowiek jako podmiot pracy w „Laborem exercens Jana Pawła II” Adam Solak s. 73-80
Wychowanie odpowiedzialnego obywatela w perspektywie systemu prewencyjnego św. Jana Bosko Stanisław Chrobak s. 81-97
Ubóstwo rodzin czynnikiem powstawania trudności w funkcjonowaniu szkolnym dzieci Barbara Kałdon s. 99-108
Instytucja przedszkola wobec problemów rodziny wielkiego miasta Lidia Marszałek s. 109-146
Środowisko jako kategoria pedagogiczno-ekologiczna Edyta Wolter s. 147-164
Doradztwo zawodowe jako atrybut w procesie wkraczania współczesnej młodzieży na rynek pracy Wioleta Duda Daniel Kukla s. 167-191
Idee pedagogiki społecznej w myśli św. Wincentego Pallottiego Zbigniew Babicki s. 193-207
Społeczna nauka Kościoła a aktywność ekonomiczna Janusz Majda s. 209-227
Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym Barbara Małgorzata Kałdon s. 229-241
W kręgu współczesnego etosu wychowawcy Bartosz Mitkiewicz s. 243-259
"Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka. Wybrane obszary", red. Daniel Kukla, Warszawa 2009 : [recenzja] Adam Solak Daniel Kukla (aut. dzieła rec.) s. 263-267
"Preorientacja i orientacja zawodowa w edukacji", Daniel Kukla, Warszawa 2010 : [recenzja] Monika Czerw Daniel Kukla (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości", red. Ryszard Gerlach, Bydgoszcz 2010 : [recenzja] Daniel Kukla Ryszard Gerlach (aut. dzieła rec.) s. 273-274
Dialog o edukacji w sercu Mazur Alina Szwarc-Adamiuk Monika Zińczuk s. 275-280
Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Naukowego "Wykluczenie społeczne i marginalizacja – pomoc w kontekście pracy socjalnej i duszpasterskiej" Anna Fidelus s. 281-284
Autorzy s. 285-286