Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o procesie Chrystusa Massimo Miglietta Leszek Kazana (tłum.) s. 5-49
Summum ius summa iniuria : o ideologicznych założeniach w interpretacji starożytnych tekstów źródłowych Franciszek Longchamps de Bérier s. 51-68
Zbrodnicze zamiary a istnienie obrony koniecznej w prawie rzymskim Elżbieta Loska s. 69-82
Poena cullei : kara czy rytuał? Maciej Jońca s. 83-100
Egzempcje wojskowe - immunitet żołnierski w Rzeczypospolitej szlacheckiej XVI-XVII wieku Karol Łopatecki s. 101-145
Postulaty zmian w ziemskim procesie koronnym a próba jego reformy na przełomie XVI i XVII wieku Adam Moniuszko s. 147-173
O prawnokarnej ochronie nasciturusa w III Statucie Litewskim Sławomir Godek s. 175-194
Kilka uwag o sądzie kanclerskim i systemie equity w Anglii Łukasz Marzec s. 195-212
Odpowiedzialność ZSRR za naruszenia prawa międzynarodowego w stosunku do Polski w latach 1939-1945 Krzysztof Czubocha s. 213-232
Zakres dopuszczalności porozumień w procesie karnym Edward Struczyk s. 233-254
Wokół problematyki nadużycia prawa podmiotoweg Aleksander Stępkowski Franciszek Longchamps de Bérier (aut. dzieła rec.) s. 255-274
"O konstytucjach cesarskich" - 4 tytuł 1 księgi Digestów : tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 275-278
Wiesław Litewski (1933-2004) Tomasz Palmirski s. 279-291