Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiarołomna narzeczona : o praktyce małżeńskiej zhellenizowanego judaizmu w świetle źródeł z żydowskiej dzielnicy w Herakleopolis (144/3 - 133 Józef Mélèze Modrzejewski Leszek Kazana (tłum.) s. 7-27
Rozliczenie kosztów podróży w ramach spółki a zagadnienie "impensa in societatem" i "propter societatem" w rozumowaniu Labeona i Juliana Zuzanna Służewska s. 29-61
"Insidiatorem interfici iure posse" : kontratypy jako sposób obrony w procesie - "Pro milone" Cycerona Elżbieta Loska s. 63-79
Filozfia prawa w życiu i nauczaniu Ulpiana Piotr Sadowski s. 81-108
O problemie porozbiorowych dziejów III Statutu litewskiego w polskiej literaturze historycznoprawnej Sławomir Godek s. 109-140
    Zacytuj
  • Udostępnij
Artur Duck, "De usu et authoritate iuris civilis romanorum in regno galliarum" : przegląd bazy bibliograficznej Łukasz Marzec s. 141-150
Zarząd wspólnotą gruntow Grzegorz Jędrejek s. 151-166
Psychologiczne uwarunkowania zachowań dzieci wyrządzających szkodę a odpowiedzialność rodziców z tytułu nadzoru nad nimi Jerzy Słyk s. 167-191
Licencje wolnego oprogramowania Piotr Gawrysiak s. 193-203
Telepraca jako przedmiot porozumienia ramowego z dnia 16 lipca 2002 r. Sylwia Karbowska s. 205-225
Związki genetyczne i normatywne prawa pracy z prawem cywilnym Katarzyna Roszewska s. 227-249
Praca tymczasowa w świetle prawa wspólnotowego Anna Reda s. 251-269
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy Barbara Surdykowska s. 271-295
Wyniki badań opinii sędziów o przedstawionym w "Zielonej Księdze" usytuowaniu prawa rodzinnego w przyszłej kodyfikacji Elżbieta Holewińska-Łapińska s. 297-303
Recepcja i nauczanie prawa rzymskiego w Chinach Guodong Xu Anna Tarwacka (tłum.) s. 305-317
К вопросу о категориях римского права в Дигестах Юстиниана и в их современной интерпретации Д. О. Тузовым Л. Л. Кофанов s. 319-337
Понятия римского права и научной этики в работе Д. О. Тузова письмо в редакцию А. Л. Смышляев s. 339-353
Komentarz do ustawy julijskiej o sprzeniewierzeniu, świętokradcach i zatrzymujących [pieniądze publiczne] - 13 tytuł 48 księgi Digestów : tekst - tłumaczenie - komentarz Antoni Dębiński s. 355-367
"Kościół i prawo rzymskie", Antoni Dębiński, Lublin 2007 : [recenzja] Marek Kuryłowicz Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) s. 369-372
"Römische Rechtswahrheiten : ein Gedankenexperiment", Tomasz Giaro, Frankfurt am Main 2007 : [recenzja] Marek Kuryłowicz Tomasz Giaro (aut. dzieła rec.) s. 372-377
"Fundacje i stowarzyszenia : prawo i praktyka", Dorota Bugajna-Sporczyk [et al.], Warszawa 2005 : [recenzja] Tomasz Palmirski Dorota Bugajna-Sporczyk (aut. dzieła rec.) s. 377-397
"Nieruchomość i zasady akcesji według prawa rzymskiego", Renata Świrgoń-Skok, Rzeszów 2007 : [recenzja] Jan Zabłocki Renata Świrgoń-Skok (aut. dzieła rec.) s. 397-401
Seminarium naukowe : Osnabrück, 12-13 lipca 2007 roku Magdalena Czuba-Wąsowska Olga Kacperczyk s. 403-410
Wykład prof. Gerharda Thüra pt. "Wards and guardians in Athenian law", Kraków 20 listopada 2007 roku Maciej Jońca s. 410-413