Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idea "kodyfikacji" w kulturze prawnej europejskiego Oświecenia Katarzyna Sójka-Zielińska s. 7-21
Rzymska koncepcja własności w kulturze prawnej Europy Władysław Rozwadowski s. 23-28
Julian, Ulpian i nietypowa pożyczka : zastosowanie analogii w rozważaniach prawniczych Agnieszka Kacprzak s. 29-47
Ryzyko związane z podróżami morskimi jako szczególnego rodzaju wkład niepieniężny do spółki w prawie rzymskim Zuzanna Benincasa s. 49-81
Termin "pirat" w pismach Cycerona : inwektywa czy coś więcej? Anna Tarwacka s. 83-106
Ochrona światła i widoku w prawie rzymskim i traktacie urbanistycznym Juliana z Askalonu Aneta Skalec s. 107-127
Διδομι πολeιτeιαν Πωμαιων : treść i zakres nadania obywatelstwa w "Constitutio Antoniniana" Przemysław Gumiela s. 129-147
Przesłanki ograniczenia władzy rodzicielskiej na ziemiach polskich Iwona Długoszewska s. 149-171
O prawie i sądach w guberniach białoruskich w świetle aktów władz rosyjskich z 1772 roku Sławomir Godek s. 173-190
Dopuszczalność roszczeń regresowych instytucji zabezpieczenia społecznego z państw UE wobec polskiego ubezpieczyciela OC ubezpieczonego - odpowiedzialnego za szkodę Dariusz Fuchs s. 191-202
Legitymacja procesowa umownego zarządcy nieruchomości Grzegorz Jędrejek s. 203-220
Prawo do urlopu ojcowskiego w polskiej regulacji prawnej Katarzyna Serafin s. 221-232
Pojęcie "osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy" w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ewa Staszewska s. 233-246
Internet - medium, prasa czy środowisko komunikacyjne? Andrzej Adamski s. 247-264
A proposito della "rescissio" delle sentenze giudiziarie in diritto romano : effetto costitutivo o accertamento dichiarativo di nullità? Daniil Tuzov s. 265-274
"O przysposobieniach i emancypacjach oraz o innych sposobach ustania władzy ojcowskiej" : 7 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 275-306
Rodzina i prawo w egipskich parirusach Maciej Jońca Paweł Szarek s. 307-323
Czym jest wniosek, czym ustawa, czym plebiscyt, czym przywilej : Aulus Gellius, "Noce Attyckie" 10,20. Tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 325-330
"Finis legis Christus. T. 1, 2", red. Józef Wroceński, Jan Krajczyński, Warszawa 2009 : [recenzja] Renata Kamińska Jan Krajczyński (aut. dzieła rec.) Józef Wroceński (aut. dzieła rec.) s. 331-342
"O senatorze doskonałym studia. Prace upamiętniające postać i twórczość Wawrzyńca Goślickiego", pod red. Aleksandra Stępkowskiego, Warszawa 2009 : [recenzja] Łukasz Marzec Aleksander Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 343-352
XII Colloquio dei Romanisti dell’Europa Centro OrientaLe e dell’Asia, Irkuck 14-16 października 2009 roku Anna Tarwacka s. 353-354
III Seminario di Studi „Tradizione Repubblicana Romana. Giuramento della plebe al Montesacro”, Rzym 15-17 grudnia 2009 Anna Tarwacka s. 354-355
Tomasz Dybowski (1923-2009) Jan Zabłocki s. 357-359
Andrzej Kremer (1961-2010) Jan Zabłocki s. 359-361