Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawsze wierny : świętej pamięci Andrzeja Kremera (1961-2010) Maria Zabłocka s. 9-12
Od totalitaryzmu do humanitaryzmu : literackie wizje prawa rzymskiego Marek Kuryłowicz s. 13-37
Rola „Kroniki” Wincentego zwanego Kadłubkiem w upowszechnianiu prawa rzymskiego w średniowiecznej PoLsce Janusz Sondel s. 39-68
Rzymianie i ich "prawo medyczne" : (aspekty prawno-karne) Krzysztof Amielańczyk s. 69-90
Przestępstwo dezercji u schyłku okresu repubikańskiego Tomasz A. J. Banyś s. 91-98
Prawo zastawu jako zabezpieczenie roszczenia o zwrot pożyczki morskiej w d. 22,2,6 Zuzanna Benincasa s. 99-115
"Przyjazny cudzoziemiec" : ucieczka i długa droga Adolfa Bergera do Stanów Zjednoczonych (1938-1942) Mac Jońca s. 117-136
"Lex Calpurnia de pecuniis repetundis" i jej znaczenie dLa ewolucji rzymskiego prawa karnego Piotr Kołodko s. 137-161
Zakres zastosowania edyktu "nautae, caupones, stabularii ut recepta restituant" Stanisław Kordasiewicz s. 163-180
"Damnatio ad bestias" – rodzaj kary śmierci czy sposób jej wykonania? Przemysław Kubiak s. 181-193
Uwagi na temat procedury "obnuntiatio" Elżbieta Loska s. 195-213
Zakaz kazirodztwa w prawie rzymskim i prawodawstwie kościelnym (III-VI w.) Joanna Misztal-Konecka s. 215-233
"Longi temporis praescriptio" jako zarzut długiego okresu posiadania Beata Ruszkiewicz s. 235-248
"Remotio ab ordinem" wydalenie dekuriona (radnego) z "ordo decurionum" (rady miasta) Bronisław Sitek s. 249-267
Pojęcie "causa" w źródłach prawa rzymskiego odnoszących się do bezpodstawnego wzbogacenia Marek Sobczyk s. 269-294
Charakter zakazu alienacji nieruchomości posagowych w rzymskim prawie klasycznym Agnieszka Stępkowska s. 295-316
Prawo jurysprudencyjne jako prawniczy dyskurs argumentacyjny : (zarys problematyki) Paulina Święcicka s. 317-338
Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza : od prawa justyniańskiego do kodeksu cywiLnego Renata Świrgoń-Skok s. 339-357
"Censoria potestas" Oktawiana Augusta Anna Tarwacka s. 359-375
Plaga justyniana : cesarstwo wobec epidemii Monika Wójcik s. 377-401
Kazus złotego trójnoga a przedmiot sprzedaży w kontrakcie "emptio spei" Karolina Wyrwińska s. 403-419
"O urzędzie konsula" : 10 tytuł 1 księgi digestów. Tekst − tłumaczenie − komentarz Anna Tarwacka s. 421-424